BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Electric utility industry enterprises risk sensitivity and financial liquidity decisions : the case of Elektrownia Chorzów S.A.
Wrażliwość na ryzyko w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego i wynikające z niej decyzje w zakresie zarządzania płynnością finansową. Przykład Elektrowni Chorzów SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 521-548, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Koszt kapitału, Wartość przedsiębiorstwa
Financial liquidity, Capital cost, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Company
Elektrownia Chorzów SA
Abstract
Ogólna sytuacja rynkowa ma wpływ na zdolność przedsiębiorstwa na generowanie wartości dla jego właścicieli. Ta zdolność jest również zależna od rodzaju prowadzonego biznesu, w tym od indywidualnej elastyczności przedsiębiorstwa i wrażliwości na ryzyko. Podejście do zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie może wpływać i redukować negatywny wpływ ryzyka na wyniki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające w przemyśle energetycznym z jednej strony zazwyczaj mają do czynienia z komfortem płynącym ze stabilnych poziomów generalnego popytu na energię, z drugiej - ich działalność równocześnie jest związana ze zmiennością realizowanych wpływów. Artykuł przedstawia konsekwencje, jakie mogą wypływać z ryzyka operacyjnego powiązanego z podejściem do zarządzania płynnością finansową w kontekście przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Wzrost poziomu płynnych aktywów w przedsiębiorstwie pociąga za sobą zarówno wzrost zapotrzebowania na zamrożony w przedsiębiorstwie pieniądz w kapitale pracującym netto, jak i na koszt utrzymywania oraz zarządzania płynnością finansową. (skrócony abstrakt oryginalny)

Market situation influence enterprise ability to generate value for its owners depending on kind of business and individual enterprise flexibility and risk sensitivity. Enterprise financial liquidity management can reduce risk influence on enterprise results. Electric utility industry from one side have a comfort of stable demand on its production but it is linked with volatility of realized incomes. The paper presents the consequences that can result from operating risk that is related to liquidity policy in the context of electric utility industry firms. An increase in the level of liquid assets in an enterprise increases both net working capital requirements and the costs of holding and managing financial liquidity. Both of these decrease the value of the firm. But not always it works in the same way, it depends on risk sensitivity of the business which differ between branches and individual representatives from each branch. Case study data presents and is an material for discussion about general model presented in first part of the paper. The relation between liquid levels and risk sensitivity is also illustrated by empirical data from electric utility industry empirical data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol W.J. (1952), The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly Journal of Economics, No. 66, November, pp. 545-556.
 2. Beck S.E., Stockman D.R. (2005), Money as Real Options in a Cash-in-Advance Economy, Economics Letters, Vol. 87, pp. 337-345.
 3. Beranek W. (1963), Analysis for Financial Decisions, R.D. IRWIN, Homewood.
 4. Bougheas S., Mateut S., Mizen P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, Journal of Banking & Finance, Vol. 33, No. 2, pp. 300-307.
 5. Cote J.M., Latham C.K. (1999), The Merchandising Ratio: A Comprehensive Measure of Current assets Strategy, Issues in Accounting Education, Vol. 14, No. 2, May, pp. 255-267.
 6. Damodaran database: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html (last visit: 2012.07.27)
 7. Emery G.W. (1998), Positive Theories of Trade Credit, Advances in Current assets Management, JAI Press, Vol. 1, pp. 115-130.
 8. Fabozzi F.J. (1999), Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 9. Gallinger G., Iffl ander A.J. (1986), Monitoring Accounts Receivable Using Variance Analysis, Financial Management, Winter, pp. 69-76.
 10. Gentry J.A. (1988), State of the Art of Short-Run Financial Management, Financial Management, Vol. 17, No. 2, pp. 41-57.
 11. Graber P.J. (1948), Assets, The Accounting Review, Vol. 23, No. 1, Jan. 1948, pp. 12-16.
 12. Holmstrom B., Tirole J. (2001), LAPM: a liquidity-based asset pricing model, Journal of Finance, Vol. 56, pp. 1837-1867 {WP6673, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1998}.
 13. Khoury N.T., Smith K.V., MacKay P.I. (1999), Comparing Current assets Practices in Canada, the United States and Australia, Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Vol. 16, No. 1, Mar. 1999, pp. 53-57.
 14. Kim C-S., Mauer D.C., Sherman A.E. (1998), The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 33, No, 3.
 15. Kim Y.H., Atkins J.C. (1978), Evaluating Investments in Accounts Receivable: A Wealth Maximizing Framework, Journal of Finance, Vol. 33, No. 2, pp. 403-412.
 16. Levy H., Gunthorpe D. (1999), Introduction do Investments, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999.
 17. Lofthouse S. (2005), Investment Management, Wiley, Chichester 2005.
 18. Lyn E.O., Papaioannou G.J. (1996), Liquidity and the Financing Policy of the Firm: an Empirical Test, Advances in Capital Management, Londyn, Vol. 3, pp. 65-83.
 19. Merton R.C, Perold A.F. (1999), Theory of Risk Capital in Financial Firms, in: D.H. Chew, The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, Boston 1999.
 20. Michalski G. (2008a), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, ISSN: 0139-570X, 54 (1): 12-19.
 21. Michalski G. (2008b), Corporate inventory management with value maximization in view, Agricultural Economics-Zemedelska, Ekonomika, ISSN: 0139-570X, Vol.: 54, Iss.: 5, Pages: 187-192.
 22. Michalski G. (2009), Inventory management optimization as part of operational risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, ISSN: 0424-267X, Vol.: 43, Iss.: 4, Pages: 213-222.
 23. Michalski G. (2011), Financial Analysis in the Firm: A Value-Based Liquidity Framework (May 12, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1839367 or http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.1839367, pp. 177-262.
 24. Michalski G. (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN 1582-6163, Vol.: 8, Iss.: 3, Pages: 42-53.
 25. Michalski G. (2008d), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN 1582-6163, Vol.: 9, Iss.: 1, Pages: 82-90.
 26. Michalski G. (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish fi rms case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, ISBN978-80-225-3426-0, Bratislava, pp. 141-160.
 27. Michalski G. (2008c), Decreasing operating risk in accounts receivable mangement: infl uence of the factoring on the fi rm value, Culik, M., Managing and Modelling of Financial Risk, Pages: 130-137.
 28. MPB (2012): Monitor Polski B, Data source for Polish enterprises, ISSN: 1233-4502, Michalski, Grzegorz Marek, Financial Analysis in the Firm: A Value-Based Liquidity Framework (May 12, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1839367 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1839367, pp. 177-262.
 29. Michalski G. (2010), Planning optimal from the fi rm value creation perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol.: 13, Iss.: 1, Pages: 198-214.
 30. Michalski G. (2012), Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish fi rms case, Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, ISBN978-80-225-3426-0, Bratislava, pp. 141-160.
 31. MONEY database: http://www.money.pl/pieniadze/bony/przetargi/ (last visit: 2012.04.27)
 32. Miller M.H., Orr D. (1966), A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Journal of Economics, No. 80, pp. 413-435.
 33. Miller T.W., Stone B.K. (1996), The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, Advances in Current assets Management, JAI Press Inc., Londyn, Vol. 3, pp. 3-63.
 34. Mueller F.W. 1953), Corporate Current assets and Liquidity, The Journal of Business of the University of Chicago, Vol. 26, No. 3, Jul., pp. 157-172.
 35. Myers S.C., Rajan R.G. (1998), The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics 113, No. 3, Cambridge, pp. 733-771.
 36. Nita B. (2011), Syntetyczny wskaźnik płynności fi nansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, PN UE we Wrocławiu nr 182, Wrocław, p. 373.
 37. Opler T., Stulz R., Williamson R. (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, Vol. 52, No. 1, pp. 3-46.
 38. Orlicky J. (1975), Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York.
 39. Parrino R., Kidwell D.S. (2008), Fundamentals of Corporate Finance, Wiley, New York.
 40. Peterson R., Silver E.A. (1979), Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, Wiley, New York.
 41. Plossl G.W. (1985), Production and Inventory Control, Principles and Techniques, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 42. Poteshman A., Parrino R., Weisbach M. (2005), Measuring Investment Distortions when Risk-Averse Managers Decide Whether to Undertake Risky Project, Financial Management, Vol. 34, Spring, pp. 21-60.
 43. Reilly F.K. (1992), Investments, The Dryden Press, Fort Worth.
 44. Stone B.K. (1972), The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, Financial Management, pp. 72-84.
 45. Tobin J. (1958), Liquidity Preference as Behavior Toward Risk, Review of Economic Studies, No. 25, pp. 65-86.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu