BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piosik Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Współczesne formy komunikacji w marketingu - Guerilla Marketing
Modern Forms of Marketinng Communication - Guerilla Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 103-111, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Marketing, Narzędzia marketingu bezpośredniego, Marketing partyzancki
Marketing, Direct marketing tools, Guerrilla marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każdego dnia jesteśmy narażeni na reklamę, ale czasami w ogromie różnych komunikatów i informacji możemy jej nie zauważyć, czasami z kolei nie zdajemy sobie sprawy, że to, co widzimy, jest reklamą. W tym artykule postaram się pokazać, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w komunikacji między klientem a firmą. Szczególną wagę przywiązuje się do kwestii marketingu partyzanckiego. W artykule spróbuję również określić inne formy nowoczesnego marketingu, a także pokazać kilka przykładów wykorzystania marketingu partyzanckiego.(abstrakt oryginalny)

Every day we are exposed to advertising but sometimes the sheer volume of different messages and information not notice, sometimes, in turn, we do not realize that what we see is advertising. In this article I try to show what changes have occurred in recent years in communication between the client and the company. Particular attention is paid to the issue of guerrilla marketing. The article also specify other forms of modern marketing as well as show some examples of the use of guerrilla marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Tkaczyk, Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu, red. J. Pietrzak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, s. 1.
  2. http://www.benhauer.pl/blog/marketing-spolecznosciowy-narzedzia-i-korzysci/.
  3. P. Halicki Niesforna komunikacja, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_numer=520294, styczeń 2007.
  4. B. Wasylkiewicz, Podróż za jeden uśmiech, Marketing przy kawie, http://www.marketingnews.pl/article.php?art=1990 (10.04.2011).
  5. J. Müller, Wróg czai się w telefonie, Marketing przy kawie, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1978 (20.03.2011).
  6. A. Drabarz, Partyzanci na lotniskach, Marketing przy kawie, http://www.marketing-news. pl/article.php?art=1559 (5.11.2008).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu