BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System finansowania gospodarki wodnej w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej
Financing System of Water Management in Poland And Requirements Water Framework Directive EU
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 263-273, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarka wodna
Water management
Note
summ.
Abstract
Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała konieczność dostosowania dotychczasowego systemu zarządzania zasobami wodnymi w kraju zgodnie z obowiązującymi wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zarówno w kwestii prawno-administracyjnej jak i ekonomiczno-finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie stanu finansowania gospodarki wodnej w Polsce w okresie przed wdrożeniem i w trakcie wdrażania RDW. Na podstawie danych statystycznych GUS - Ochrona Środowiska, dokonano zatem analizy wielkości nakładów finansowych na gospodarkę wodną według źródeł finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem środków zagranicznych) i grup inwestorów. Dodatkowo wykorzystano wskaźnik udziału nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodną w nakładach inwestycyjnych ogółem i udziału nakładów inwestycyjnych w PKB.(abstrakt oryginalny)

Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała konieczność dostosowania dotychczasowego systemu zarządzania zasobami wodnymi w kraju zgodnie z obowiązującymi wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zarówno w kwestii prawno-administracyjnej jak i ekonomiczno-finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie stanu finansowania gospodarki wodnej w Polsce w okresie przed wdrożeniem i w trakcie wdrażania RDW. Na podstawie danych statystycznych GUS - Ochrona Środowiska, dokonano zatem analizy wielkości nakładów finansowych na gospodarkę wodną według źródeł finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem środków zagranicznych) i grup inwestorów. Dodatkowo wykorzystano wskaźnik udziału nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodną w nakładach inwestycyjnych ogółem i udziału nakładów inwestycyjnych w PKB.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Broniewicz E., Poskrobko B., Nakłady na ochronę środowiska - metodyka i wyniki badań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2003.
  2. Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, załącznik 1 do Projektu polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), KZGW, M, Warszawa 2010.
  3. Ochrona Środowiska, GUS, za lata 2003, 2005, 2007, 2012, Warszawa.
  4. Projekt narodowej strategii gospodarowania wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2012.
  5. Reforma gospodarki wodnej, załącznik 2 do Projektu polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), KZGW, M, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu