BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Foreign Direct Investment in Rhe Process of Internationalization of Polish Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 275-286, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Przedsiębiorstwo
Foreign investment, Enterprises
Note
summ.
Abstract
W ostatniej dekadzie silnie zarysowała się tendencja umiędzynaradawiania polskich przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw przemysłowych. Systematyczny rozwój gospodarczy, wzrost otwartości rynku oraz procesy integracyjne spowodowały znaczącą poprawę pozycji konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej. Paradoksalnie, siła polskich przedsiębiorstw relatywnie zwiększyła się także w okresie kryzysu gospodarczego, który dla polskiej gospodarki okazał się relatywnie mało dotkliwy. W artykule zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące tematyki ekspansji przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiono zarys teoretyczny problematyki, a także omówiono przyczyny, skalę oraz strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2003-2011. Badanie zostało oparte głównie na danych NBP.(abstrakt oryginalny)

A growing trend of expansion in the form of foreign direct investment (FDI) of industrial companies operating in Poland can be observed in recent decade. Steady economic growth led to changes in the economic structure and the significant improvement in the international competitive position. Paradoxically, the strength of Polish companies grew relatively well during the economic crisis, which - for the Polish economy - was relatively less severe. Therefore, Polish enterprises became at that time the source of capital loans for their affiliates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dunning J.H., The Theory of International Production, "The International Trade Journal" 1988, Fall, Vol. 3.
 2. Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z województwa pomorskiego, red.S. Umiński, PBS DGA, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Poland and its Investment Development Path, "Eastern European Economics" 2007, Vol. 45, No. 2.
 4. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Poland's Investment Development Path: in Search of a Synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies" 2009, Vol. 2, No. 2.
 5. Karaszewski W. i in., Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich - raport z badania, 2012, www.paiz.gov.pl/ wsparcie_polskich_firm.
 6. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce - wstępne wyniki badań, w: Wyzwania gospodarki globalnej, red. U. Mrzygłód, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 31, Gdańsk 2012.
 7. Magee S.P., Information and the ultinational Corporation: An ppropriability Theory of Direct Foreign Investment, w: The New International Economic Order; The North-South Debate, red. Bhagwati J., M.I.T. Press, Cambridge 1977.
 8. Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation"1992, Vol. 1, No. 1.
 9. Stempkowicz W., Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 10. Wysokińska Z., Catching-Up Strategy: New Member States of the European Union in the European Internal Market for High-Tech and Environmental Products in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, "Global Economy Journal" 2008, Vol. 8, Issue 3.
 11. www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu