BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efektywność energetyczna w kontekście wyzwania zasobooszczędnego gospodarowania na przykładzie modernizacji budynków w Polsce
Energy efficiency in the context of challenges of resource efficiency management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 317-330, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Efektywność energetyczna, Gospodarka
Energy efficiency, Economy
Note
summ.
Abstract
W realizacji strategii Europa 2020 i jej inicjatyw przewodnich, z których istotne znaczenia dla środowiska mają Europa efektywnie korzystająca z zasobów i "Unia innowacji", ogromną rolę przypisuje się zwiększaniu efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii. Chcąc zachęcić do podejmowania skutecznych działań w tym zakresie, warto prezentować korzyści z tym związane. Z tego względu w artykule przedstawiono potencjalne korzyści ze zwiększania efektywności energetycznej w budynkach, stawiając na końcu pytanie, czy rynek i jego podmioty są w stanie wykorzystać stworzone im szanse? (abstrakt oryginalny)

In the implementation of the strategy "Europe 2020" and its flagship initiatives, from which importance to the environment are "Resource efficient Europe" and "Innovation Union", a significant role is attributed to increasing energy efficiency and energy saving. To encourage to take effective action in this area it is useful to describe benefits which are associated with it. For this reason, the article presents the potential benefits of increasing energy efficiency in buildings. The article ends with the question, whether the market and its actors are able to take advantage of opportunities facing them?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arcipowska A., Tomaszewska A., Efektywność zużycia energii, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, luty 2012.
 2. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjności i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144, wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011.
 3. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 9.11.2012.
 4. Drugi krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10.08.2011.
 5. Efektywność energetyczna: realizacja celu 20 procent, komunikat Komisji COM (2008) 772.
 6. Energy 2020, COM (2010) 639.
 7. European Efficiency Action Plan: Commission Gears up for more Saving with Renovation and Smart Meters, IP (11) 271, Bruksela 2011.
 8. Krajowy program reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011.
 9. Krajowy program reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2012.
 10. Ocena skutków towarzyszących planowi na rzecz efektywności energetycznej, SEC (2011) 277.
 11. Oettinger G., UE Proposes Tough Energy Efficiency Package, News from Business Green, March 2011.
 12. Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r., komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 109 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 13. Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce, Raport końcowy opracowany dla European Climate Foundation przez The Center for Climate and Sustainable Energy Policy (3CSEP), Central European University, Budapeszt 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu