BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Adrian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ reputacji autoryzowanego doradcy na niedowartościowanie spółek zachodniej części Polski debiutujących na rynku New Connect
Impact of the Reputation of the Autorized Adviser on the IPO Underpricing in the West Part of Poland the New Connect Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 651-661, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Niedoszacowanie cen akcji, Akcje, Rynek kapitałowy, Rynek NewConnect
Underpricing, Shares, Capital market, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano, na czym polega efekt niedowartościowania IPO oraz czym są "pieniądze pozostawione na stole". Przedstawiono średni efekt niedowartościowania w różnych państwach świata, teorię Rocka, a także koncepcje oparte na reputacji, które próbują wyjaśnić przyczyny powstania efektu niedowartościowania IPO. W artykule scharakteryzowano rynek New Connect w zachodniej części Polski. Zmierzono również efekt niedowartościowania dla spółek wprowadzonych przez poszczególnych autoryzowanych doradców. Na rynku New Connect efekt ten jest wyższy w przypadku spółek wprowadzonych przez autoryzowanych doradców o wyższym prestiżu. ( abstrakt oryginalny)

This article describes the initial public offering (IPO) underpricing phenomenon and "money left on the table" in western part of Poland using data from the New Connect (an alternative market for small firms). In the article you can find average IPO underpricing in different countries. It is described the "winners curse" hypothesis and the reputation effect, as an explanation of IPO underpricing. There is also characterization of New Connect market in Lubusz, West Pomerania and Lower Silesian province. On New Connect in 2007-2011 the average IPO underpricing is higher for companies which cooperate with more prestigious authorized adviser than for companies which cooperate with less prestigious authorized adviser. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aminul I., Ruhani A., Zamri A., Underpricing of IPOs: The Case of Bangladesh, "Global Economy and Finance Journal" 2010, Vol. 3, No. 1.
 2. Analiza rynku - Rynek doskonały, cechy rynku doskonałego, Warszawskie Centrum Ekonomii i Techniki, www.eit-centrum.waw.pl (31.01. 2012).
 3. Ausseegg W., Going Public in Poland: Case-by-Case Privatizations, Mass Privatization and Private Sector Initial Public Offerings, Vienna University of Technology Working Paper No. 292, Vienna 1999.
 4. Beatty R.P., Auditor Reputation and the Pricing of Initial Public Offerings, "The Accounting Review" 1989, Vol. 64, No. 4.
 5. Booth J.R., Smith R.L., Capital raising, underwriting and the certifi cation hypothesis, "Journal of Financial Economics" 1986, Vol. 15.
 6. Hozer J., Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne. Skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 7. Jóźwik T., Najlepsi doradcy z rynku NewConnect, www.forbes.pl (18.10.2011).
 8. Lee P.D.S., The Association between Audit Quality, Accounting Disclosures and Firm- Specifi c Risk: Evidence from the Australian IPO Market, Working Pappers 1999.
 9. Lee, P., Taylor S., Walter T., Australian IPO Pricing in the Short and Long Run, "Journal of Banking and Finance" 1996, Vol. 20.
 10. Louge D., On the Pricing of Unseasoned Equity Issues 1965-1969, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1973, No. 8.
 11. Loughran T., Ritter J., Rydqvist K., Initial Public Offerings: International Insights, "Pacifi c-Basin Finance Journa" 1994, Vol. 2.
 12. Loughran T., Ritter J.R., Why Don't Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs? "The Review of Financial Studies" 2002, No. 15 (2).
 13. Mauer D., Senbet L., The Effect of the Secondary Market on the Pricing of Initial Public Offerings: Theory and Evidence, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis 1992, Vol. 27, No. 1.
 14. Merrett A., Howe M., Newbould G., Equity Issues and the London Capital Market, Longman, London 1967.
 15. Persons O.S., Explanations for voluntary auditor changes among qualifi ed- opinion fi rms, "The Southern Business and Economic Journal" 1993.
 16. PWC. 2010 US IPO watch Analysis and trends. PWC 2011.
 17. PWC. IPO Watch Europe Review of 2010. PWC 2010.
 18. Ritter J., The "Hot Issue" Market of 1980, "The Journal of Business" 1984, IV, Vol. 57, No. 2.
 19. Rock K., Why new issues are underpriced, Unpublished Ph.D. disseration, University of Chicago, Chicago 1982.
 20. Securities and Exchange Commission, Report of special study on security markets, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1963.
 21. Solecka A., Jaka jest rola autoryzowanego doradcy?, www.money.pl (25.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu