BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Katarzyna
Title
Znaczenie podziału dochodu dla rozwoju gospodarki - rozważania na podstawie teorii Michała Kaleckiego i Johna Maynarda Keynesa
The Importance of Distribution of National Income for Economic Development - Considerations Based on Michal Kalecki's and John Maynard Keynes' Theory
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 54-60
Issue title
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Keyword
Podział dochodów
Income division
Note
summ.
Kalecki Michał, Keynes John Maynard
Abstract
Rozważania na temat rozwoju gospodarki z uwzględnieniem kwestii dochodu należałoby rozpocząć od stwierdzenia, że to właśnie gospodarka może (czy nawet powinna) zaspokajać potrzeby "człowieka" w wymiarze społecznym. Oznacza to tyle, że "owoce" jej działalności muszą być dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Rodzi się tu zatem pytanie, czy jeśli tak się stanie, będziemy mieli do czynienia ze wspomnianym w tytule rozwojem? Celem opracowania będzie zatem próba odpowiedzi na powyższe pytanie. Postaram się wykazać, że podział dochodu ma znaczenie dla rozwoju gospodarki. Dalsze rozważania będą miały funkcję poznawczą i informacyjną. Będą dotyczyły analizy podziału dochodu i kwestii z nim powiązanych. (fragment tekstu)

This article applies to several related issues. Firstly, the issue relates to the economy analyzed through the prism of social needs. Secondly, we find references to the content of the theory of two prominent economists. The author has placed the emphasis on the issue of income distribution and its consequences. She sought answers to the question of whether the distribution of income can contribute to accelerating economic development. The summary also put an explanation of what in its view that development is associated. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 43.
  2. M. Kalecki: Próba teorii koniunktury. W: Dzieła. Tom 1. Kapitalizm. PWE, Warszawa 1979, s. 450.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu