BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarczyk Sebastian (Politechnika Łódzka)
Title
Innovative Financial Tools Used by Local Self-Government
Innowacyjne instrumenty finansowe stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 9-24, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Instrumenty finansowe, Innowacje
Local government, Financial instruments, Innovations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Innowacje finansowe są wyzwaniem XXI wieku. Z tego względu należy wyraźnie podkreślić ich znaczącą role w działalności podmiotów na rynkach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Wykorzystanie nowoczesnych instrumentów, które stosowane są na rynku daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość zarządzania środkami finansowymi będącymi w dyspozycji. Ze względu na fakt, ze jednostki samorządu terytorialnego są szczególnymi organizacjami, rynki finansowe oferują dopasowane do ich potrzeb instrumenty. (skrócony abstrakt oryginalny)

Financial innovations are challenging the XXI century. It is therefore necessary to emphasize their important role in the activities of entities in the financial markets with particular emphasis on the banking sector. The use of modern instruments that are offered on the market to local self-government gives to possibility to manage the funds which are available. Due to the fact that local governments are specific organizations, financial markets offer tailored to their needs instruments. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Business Centre Club, W krainie innowacji, kluczowe czynniki sukcesu oczami przedsiębiorców - Presentation by Grażyny Majcher-Magdziak on 06.05.2011, www.mrr.gov.pl.
 2. Drucker Ph., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. European Innovation Scoreboard 2005. Competitive Analysis of Innovation Performance, available: European Trend Chart on Innovation www.trendchart.org.
 4. Glogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD publishing, 2005.
 6. Methodology Report on European Innovation Scoreboard, 2005, European Commission.
 7. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 8. Podręcznik Oslo, OECD, Warszawa 2008.
 9. Pomykalski A., Innovative organiazations, TU Monographs, Łódź 2008.
 10. Szymański M., Zarządzanie ryzykiem w rozliczeniach międzybankowych, http://www.kir.com.pl/aktualnosci.nsf/0/f26a2c0822bc2a15c1256c33002a2328/$FILE/ Zarzadzanie%20ryzykiem.pdf Warszawa 2001.
 11. www.nbp.pl/publikacje_ecb/ECB_4.0_PL.pdf z dn. 22 sierpnia 2006.
 12. www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2005pl.pdf z dn. 13 grudnia 2006.
 13. www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2005pl.pdf z dn. 13 grudnia 2006.
 14. www.nbp.pl/publikacje_ecb/sepa.pdf z dn. 07 stycznia 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu