BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzionek-Kozłowska Joanna
Title
Rynek a maksymalizacja dobrobytu w świetle dyskusji wokół koncepcji path dependence
Market and Welfare Maximization in the Light of the Discussion about Path Dependence
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 83-90
Issue title
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Keyword
Dobrobyt, Rynek
Prosperity, Market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena, w jaki sposób na dyskusję tę wpłynęło wprowadzenie na karty literatury ekonomicznej koncepcji i pojęcia path dependence. (fragment tekstu)

The thesis on the positive impact of the market allocation of resources on the welfare is advanced in the economics from its beginnings as an independent science. However this proposition is still controversial and a subject of debates. The aim of this article is to present how those discussions are influenced by the notion and the concept of path dependence. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Dzionek-Kozłowska: Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym. W: Instytucje i transformacja. Red. J. Godłów-Legiędź. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 33-62.
 2. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. WN PWN, Warszawa 2007, t. I, s. 66-76, t. II, s. 36-43.
 3. L. Walras: Elements of Pure Economics. Routledge, London 2003 (1854), s. 255 i nast.
 4. K. Arrow, G. Debreu: Existence of the Equilibrium for a Competitive Economy. "Econometrica" 1954, Vol. 22, No. 3, s. 265-290.
 5. Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence. "Ekonomia i Prawo" 2010, t. VI, s. 87-99.
 6. P. David: Clio and the Economics of QWERTY. "American Economic Review" 1985, Vol. 75, No. 2, s. 332-337; B. Arthur: Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Small Events. "Economic Journal" 1989, No. 1, s. 116-131
 7. Positive Feedbacks in the Economy. "Scientific American" 1990, Vol. 262, No. 2, s. 92-99
 8. R.J. Konieczka: The Dvorak difference. "Secretary" 1996, Vol. 56, No. 2, s. 4.
 9. M.P. Gartland: Interdisciplinary views of sub-optimal outcomes: Path dependence in social and management sciences. "Journal of Socio-Economics" 2005, Vol. 34, s. 686-702
 10. Koncepcja path dependence w historii gospodarczej: przegląd najnowszych publikacji. W: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Red. R. Matera, A. Pieczewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 237-251.
 11. P. David: Path dependence: a fundamental concept for historical social science. "Cliometrica" 2007, Vol. 1, No. 2, s. 103
 12. P. David, M. Thomas: Introduction. Thinking Historically about Challenging Economic Issues. W: The Economic Future in Historical Perspective. Red. P. David, M. Thomas. Oxford University Press, Oxford 2003, s. 17-18.
 13. P. Krugman: Peddling prosperity. W.W. Norton, New York 1994, s. 235.
 14. S.J. Liebowitz, S.E. Margolis: The Fable of the Keys. "Journal of Law and Economics" 1990, Vol. 33, s. 1-26
 15. Policy and Path Dependence. From QWERTY to Windows 95. "Regulation" 1995, Vol. 18, No. 3, s. 33-41
 16. Path Dependence, Lock-In, and History. "Journal of Law, Economics and Organization" 1995, Vol. 11, No. 1, s. 205-226
 17. Path Dependence. W: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Macmillan, London 1998
 18. Winners, Losers & Microsoft. Competition and Antitrust in High Technology. The Independent Institute, Oakland 2003.
 19. S. Margolis: Path dependence and public policy: lessons from economics. W: The Evolution of Path Dependence. Red. L. Magnusson, J. Ottoson. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2009, s. 172-174.
 20. H. Demsetz: Information and efficiency: Another viewpoint. "Journal of Law and Economics" 1973, Vol. 10, s. 1-22
 21. O.E. Williamson: Contested exchange versus the governance of contractual relations. "Journal of Economic Perspectives" 1993, Vol. 7, s. 103-108
 22. Transaction cost economics and organization theory. "Industrial and Corporate Change", Vol. 2, No. 1, s. 107-156.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu