BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojkowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zaniechanie w dyscyplinie finansów publicznych
The Abandonment in Discipline of Public Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 37-44, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych
Public finance, Public finance discipline
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsze opracowanie obejmuje zarys problematyki dotyczącej pojęcia zaniechania w ramach reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że opracowanie dotyczy zaniedbań w finansach jednostek samorządu terytorialnego, za które osoby obowiązane mogą ponieść karę. W dalszej kolejności wskazuje się na cechy zaniechania. Chodzi o trudność w ustaleniu czasu popełnienia oraz konieczność wskazania obowiązku prawnego, który nie jest wykonywany. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article is related to the essence of the liability for departure from discipline of public finance in Polish public finance system. The author focuses on one form of that departure - the abandonment. There is several problems that make usage of appropriate regulations hard to apply. First of all there is necessary to explain what the abandonment mean. Then the author analyses duties in public financial sector and a range of persons could be obliged to perform financial duties in the unit. The final part of the article includes a presentation of legal doubt related to nonclaim. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
  2. Jóźwiak M., Kopczyńska L., Dyscyplina finansów publicznych w świetle obowiązujących przepisów - pojęcia i zasady ogólne, "Finanse Komunalne" ekstra 1/2003.
  3. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  4. Górnik O., S. Hoc i inni, Kodeks karny. Komentarz I, ARCHE, Gdańsk 2005.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1274 ze zm.
  6. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.
  8. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2003 roku, sygn. III SA 3148/00.
  9. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 8 czerwca 2009 r., znak BDF1/4900/30/28-29/RN-4-5/09/13.
  10. Druk Sejmu RP IV Kadencji nr 1958 z dnia 1 września 2003 roku zawierający uzasadnienie do projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu