BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena wiarygodności prognoz makroekonomicznych - doświadczenia paktu stabilności i wzrostu a wieloletnie planowanie budżetowe
Credibility of Macroeconomic Forecasts - Experiences of Stability and Growth Pact and Multi-Year Budgeting Planning
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 152-161, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finanse publiczne, Planowanie budżetowe, Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu
Public finance, Budget planning, Stability and Growth Pact (SGP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wiarygodności prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych do wieloletniego planowania budżetowego. Wykorzystano w nim dane pochodzące z programów konwergencji i programów stabilności krajów UE. W artykule dokonano analizy porównawczej tych programów z punktu widzenia wiarygodności prognoz podstawowych parametrów, jak: stopa realnego wzrostu PKB, relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB, relacja długu publicznego do PKB.(abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the credibility of macroeconomic forecasts used for multi-year budgeting. It draws data from the stability and convergence programmes of the EU countries. The paper is a comparative analysis of these programs in terms of the quality of forecasts of the basic parameters such as: rate of real GDP growth, the ratio of general government deficit to GDP and ratio of public debt to GDP.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Calmfors L., The role of independent fiscal policy institutions, Finanspolitiskarådet, 2010.
 2. Fölscher A., Budget Methods and Practices, [w:] A. Shah, Budgeting and Budgetary Institutions, World Bank, 2007.
 3. Frankel J.A., Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications, "Oxford Review of Economic Policy" 2011, vol. 27, no. 4.
 4. Hallerberg M., Strauch R., von Hagen J., Fiscal Governance in Europe, Cambridge University Press, New York 2009.
 5. Heinemann F., Planning or Propaganda? An Evaluation of Germany's Medium-Term Budgetary planning, ZEW, Mannheim 2005.
 6. Kwartalny Raport Ekonomiczny Banku Światowego. Grupa EU-8, World Bank 2004.
 7. Leal T., Pérez J.J., Tujula M., Vidal J., Fiscal forecasting: lessons from the literature and challenges, "Fiscal Studies" vol. 29, Issue 3, September 2008.
 8. Luchava J., Šilan J., Current Macroeconomic Forecast Brings Higher GDP Growth in 2011-2014, "Inštitútfinančnejpolityki", 2011.
 9. Manual on Fiscal Transparency, IMF, 2007.
 10. OECD, Government at A Glance, 2009.
 11. Public Finances in EMU, European Commission, Brussels 2007.
 12. Public Finances in EMU, European Commission, Brussels 2009.
 13. Sun J., Lynch T.D. (red.), Government Budget Forecasting. Theory and Practise, Taylor&Francis Group, Boca Raton 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu