BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Efektywność organizacyjna a efektywność fuzji i przejęć - zagadnienia teoretyczno-metodyczne
Organizational Effectiveness vs Efficiency a Mergers & Acquisitions-Issues Theoretical-Methodical
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 49-57, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Strategiczna Karta Wyników, Efektywność organizacyjna, Kapitał intelektualny, Ekonomiczna wartość dodana
Mergers and acquisitions, Balanced Scorecard (BSC), Organisational effectiveness, Intellectual capital, Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedstawione powyżej metody pomiaru efektywności są jedynie propozycjami, przykładami, które organizacje mogą wziąć pod uwagę, jednakże z uwagi na specyfikę działalności i warunków, w których funkcjonują, zasadnym wydaje się stworzenie przez każdą organizację własnej listy mierników, za pomocą których będą mierzyły swą efektywność. (abstrakt oryginalny)

Methods of productivity measurements shown above are only propositions for the organizations to consider. However, it seems reasonable for each organization to create its own measuring instruments due to the fact that their settings and lines of business are different. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barabasz K., Zrównoważona Karta Wyników - narzędzie realizacji i oceny strategii firmy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 11/2002.
 2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując ukryte jego korzenie, PWN, Warszawa 2001.
 3. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE Warszawa 1998.
 4. Jaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2002.
 5. Jaruga A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, "Controlling i Rachunkowość zarządcza" 2000/1.
 6. Jeżak J., Wojtera Z., Wartość dla akcjonariuszy jako kryterium oceny efektywności procesów fuzji i łączeń przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne UŁ, Łódź- Nałęczów 1999.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE Warszawa 1996.
 9. Marcinkowska M., Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa, czyli o zrównoważeniu kart wyników, "Przegląd Organizacji" 9/2002.
 10. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 11. Martynova M., Renneboog L., "The Performance of the European Market for Corporate Control: Evidence from the 5th Takeover Wave", Tilburg University and European Corporate Governance Institute (ECGI) Discussion Paper Discussion Paper No. 2006.
 12. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 13. "Prawo i gospodarka", Różne aspekty efektywności firmy, 19.10.2000.
 14. Różański J., Wielokryterialne metody oceny opłacalności inwestycji w zarządzaniu finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce pod red. D. Zarzeckiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000.
 15. Rutkowski A., Ekonomiczna wartość dodana w fuzjach i przejęciach [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. D. Zarzeckiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000.
 16. Mc Taggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperativ. Maging Superior Shareholder Returns, The Free Press, 1994 za: A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRR, Warszawa 2002.
 17. Wróbel P., Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" 4/2002.
 18. www.dmbzwbk.pl (Dom Maklerski BZ WBK, 18 czerwca 2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu