BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowa wartość kredytu - kredyty proekologiczne
New Loan Value - Green Loans
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 91-96, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kredyt preferencyjny, Ochrona środowiska, Inwestycje ekologiczne
Preferential loan, Environmental protection, Ecological investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Szczególnym instrumentem finansowym są kredyty preferencyjne, łączące środki pochodzące z rynku bankowego ze środkami donatorów, dysponujących funduszami przeznaczonymi na ochronę środowiska. Wykorzystanie kredytów proekologicznych daje możliwość korzystanie z preferencyjnych warunków - niższym niż rynkowe - oprocentowaniem. Mogą z nich korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy czy samorządy. Środki pozyskane są przeznaczane na zrealizowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. (abstrakt oryginalny)

Particular financial instrument are preferential loans, combining the resources of the banking market with those donors, with committed funds for environmental protection. Use of environmental credits gives the possibility to benefit from preferential conditions - lower than the market - interest rates. Can benefit from both individuals, as and businesses or local governments. Funds raised are earmarked for completion of an environmental investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. bosbank.pl
  2. dobre-kredyty.pl
  3. ekologia-info.pl
  4. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System kredyty i rozliczenia ryzyko i ocena banku marketingu, Difin,Warszawa 2002, s. 204-219.
  5. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010, s.125-133.
  6. Szambelańczyk J., Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, SGH, Warszawa 2010, s.150-194.
  7. Raport nt Działalność proekologiczna Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie finansowania inwestycji w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  8. wfosigw.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu