BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenik Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Title
Monitorowanie jakości we współczesnych firmach produkcyjnych
Monitoring the Quality in Contemporary Production Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 97-105, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie jakością, Kontrola jakości
Production enterprise, Quality management, Quality control
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule autor omawia problematykę monitorowania jakości we współczesnych organizacjach produkcyjnych, z uwzględnieniem zabezpieczeń automatycznych, statystycznych metod kontroli jakości oraz innych narzędzi służących doskonaleniu jakości procesów i wyrobów. Prezentuje w nim również dobrą praktykę monitorowania systemu i rozwiązywania problemów związanych z monitorowaniem jakości w przemyśle z wykorzystaniem instrumentów doskonalenia jakości. (abstrakt oryginalny)

In the article the author is discussing issues of monitoring the quality in contemporary production organizations, including automatic securities, of statistical methods of inspections of the quality as well as other tools of qualities serving improving of processes and products. The author is also presenting the good practice of monitoring the system, solving various problems concerning the monitoring the quality in the industry by using tools of improving quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drummond H., W pogoni za jakością, Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
  3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Warszawa 2002.
  4. Hellsten U., Klefsjö B., TQM as a management system consisting of values. Techniques and tools, The TQM Magazine 4/2000.
  5. http//:www.reliability.saudia.gov/Manuf Statistics/Statistial_Process_Control [dostęp: 18.01.2011].
  6. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
  7. Myszewski J.M., Po prostu jakość, WAiP, Warszawa 2009.
  8. Skierniewski T., Diagnoza modelu zarządzania jakością, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
  9. Soliński B., Statystyczna kontrola jakości, http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinski/kontrola. html [dostęp: 17.01.2011].
  10. Wolniak B., Skotnicka B., Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu