BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozik Magdalena (Politechnika Częstochowska), Gostkowska-Dźwig Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Istotne czynniki wpływające na jakość usług w przedsiębiorstwie transportowym w ocenie klientów
Significant Factors Affecting the Quality of Service in Transport Company Customers in the Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 145-154, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo transportowe, Jakość usług, Klient
Transport company, Quality of services, Customer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jakość stanowi czynnik decydujący o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Odnosi się to również branży transportowej, gdzie występuje niezwykle silna konkurencja oraz zróżnicowanie oczekiwań usługobiorców. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów przedsiębiorstw transportowych. Dotyczyły one czynników, które mają największy wpływ na jakość świadczonych usług transportowych. (abstrakt oryginalny)

Quality is the decisive factor for market success the company. This also applies to the transportation industry, where there is very strong competition and diversification of the expectations of recipients. The article presents the results of studies conducted among customers of transport companies. These related factors that have the greatest impact on the quality of transport services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyr T.: Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 2. Figura J.: Projektowanie jakości usług transportowych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport. 2006.
 3. Łańcuckiego J.: Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. W: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Red. J. Łańcuckiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2003.
 4. Mrozik M.: Wpływ systemów jakości na efektywność usług transportowych, W: Etyka a jakość i efektywność organizacji, pod red. E. Skrzypek, wyd. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.
 5. Pomykalski A.: Nowoczesne strategie marketingowe. "Marketing w praktyce". Wydawnictwo Infor 2001.
 6. Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O.: Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 7. Skrzypek E.: Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 9.
 8. Sobolak L., Szostak K., Zastosowanie metody Bellingera do oceny jakości wyrobów. W: Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w  przedsiębiorstwach. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Quality-2004. Red. M. Gierzyńska - Dolna, B. Konodyba - Szymański. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
 9. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. Kraków 2007.
 10. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2004.
 11. Walczak B.: Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych w przewozach ładunków. Cz. I. Wydawnictwo OBET. Szczecin - Warszawa 1984.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu