BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Sławomir (Agencja Nieruchomości Rolnych), Góralski Paweł (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Title
Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek ANR determinowana ich charakterem oraz ich misyjną strategicznością
Specific Financial Reporting ANR Companies Determine their Character ANR and their Strategic Mission
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 177-188, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Misja przedsiębiorstwa
Financial reporting, Enterprise mission
Note
streszcz., summ..
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Artykuł dotyczy ogólnych oraz szczególnych obowiązków informacyjnych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Opisano również szczególne obowiązki sprawozdawcze ANR wobec Ministerstwa Skarbu Państwa. (abstrakt oryginalny)

This article applies to general and specific disclosure requirements one man State Treasury Companies and entities of particular importance for the national economy in which the rights of the shares carries the Agricultural Property Agency. Also describes the special reporting obligations ANR to the Ministry of Treasury.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z uwagi na charakter opracowania, zaczerpnięte w opracowaniu informacje pochodzą z materiałów wewnętrznych ANR oraz wytycznych MSP.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu