BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtowicz Weronika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Model technicznej oceny konkurencyjności wyrobów ze stali
Model of Estimate of Competitiveness of Technical Product from Steel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 239-249, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Konkurencyjność wyrobów, Produkcja stali, Hutnictwo
Products competitiveness, Steel production, Metallurgy
Note
streszcz., summ..
Company
Huta Stalowa Wola SA
Abstract
Opracowanie modelu ogólnej oraz technicznej oceny konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa na rynku produkowanych wyrobów ma bazować na ocenie jakościowej charakterystyk eksploatacyjnych oraz ilościowej ocenie zdolności konkurencyjnej poprzez obliczenie wskaźnika kompleksowego. model ten będzie można wykorzystać do oceny konkurencyjności dowolnego wyrobu przemysłowego. (abstrakt oryginalny)

The study of model in relate to general the as well as technical assessment of competitiveness studied enterprise on the market should rely on qualitive opinion of exploational profiles and the quantitative opinion of competitive ability calculation of complex coefficient. This model can be use to assess the competitiveness of any industrial product.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aspekty środowiskowe pod red. J. Łunarskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
  2. Aspnes, James; Waarts, Orli Compositional competitiveness for distributed algorithms Journal of Algorithms Volume: 54, Issue: 2, February, 2005.
  3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Chakrabarty, Deeparnab; Devanur, Nikhil On competitiveness in uniform utility allocation markets Operations Research Letters Volume: 37, Issue: 3, May, 2009.
  5. Gugnin A., Elementy kreowania strategii konkurencji, "IPMZZ", Melitopol - Rzeszów, 2007.
  6. Kurcz, Timothy J. Advances in automated plating technology enable global competitiveness for finishers Metal Finishing Volume: 105, Issue: 12, December, 2007.
  7. Łunarski J., Wojtowicz W., Uprawlenije kaczestwom [w:] Uprawlenije processami w ekonomiczeskich sistiemach razlicznogo tipa, Rossijskaja akadiemija sielskohoziajstwiennych nauk, Sankt-Petersburg 2004.
  8. Triebswetter, Ursula; Wackerbauer, Johann Integrated environmental product innovation in the region of Munich and its impact on company competitiveness Journal of Cleaner Production Volume: 16, Issue: 14, September, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu