BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska), Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych
Depositary Receipts as a Source of Businesses Entities Financing in the Conditions of Globalization of Financial Markets
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 172-180, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Kwity depozytowe, Globalizacja, Rynki finansowe
Depository receipts, Globalization, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja rynków finansowych stworzyła nowe możliwości dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Możliwości te odnoszą się również do sfery finansowania. Jednym z instrumentów finansowania działalności z rynków zagranicznych są kwity depozytowe. Na ich coraz szersze zastosowanie wśród podmiotów gospodarczych wskazują dane statystyczne dotyczące coraz większej liczby (łącznej) sponsorowanych programów oraz wyższej wartości obrotów kwitami depozytowymi.(abstrakt oryginalny)

The globalization of financial markets has created new opportunities for the operation of business entities. These capabilities refer to the sphere of finance. One of the instruments of financing from foreign markets are depository receipts. Statistic data regarding the increasing number of (total) sponsored programs and higher turnover depository receipts indicate their wide use among business entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz J., Gostomski E., Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 2. Depositary Receipts Handbook, Deutsche Bank 2003.
 3. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. DRs: Providing Global Diversification With Ease, www.adrbnymellon.com.
 5. Melvin M., International Money & Finance, seventh edition, Arizona State University, 2004.
 6. Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2005.
 7. Nawrot W., Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych. ADR, EDR, GDR, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Ostrowska E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody ocen, PWE, Warszawa 2007.
 9. Puszer B., Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku kapitałowym, [w:] Procesy globalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, tom 2.
 10. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 11. The Depositary Receipt Market 2009 Yearbook, BNY Mellon Depositary Receipts, February 2010, http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp.
 12. The Depositary Receipt Market 2010 Yearbook, BNY Mellon Depositary Receipts, February 2011, http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp.
 13. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu