BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jewartowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kałdoński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Struktura kapitału i dywersyfikacja działalności spółek rodzinnych notowanych na GPW
Capital Structure and Diversification of Family Firms Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 265-278, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Struktura kapitału, Struktura własnościowa, Dywersyfikacja, Przedsiębiorstwo rodzinne
Capital structure, Ownership structure, Diversification, Family-owned business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania finansami w spółkach rodzinnych spotkać można tezę, iż spółki takie traktują dywersyfikację na poziomie spółki jako substytut dywersyfikacji indywidualnych portfeli ich właścicieli, co wskazywałoby, iż podstawową przesłanką dywersyfikacji miałaby być chęć obniżenia ryzyka prowadzenia działalności. Przeprowadzone przez nas badania nie dały jednak podstaw do stwierdzenia, iż publiczne spółki rodzinne miałyby być bardziej zdywersyfikowane niż nierodzinne. Udało nam się z kolei wykazać, iż istnieje pozytywna zależność pomiędzy stopniem dywersyfikacji a poziomem wykorzystywanego długu. Szczegółowa analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, iż wśród spółek rodzinnych te bardziej zdywersyfikowane korzystają w większym stopniu z długu. Podobnie wśród wszystkich spółek zdywersyfikowanych bardziej zadłużone są spółki rodzinne niż nierodzinne. Wyniki badań skłaniają nas do postawienia hipotezy, iż dywersyfikacja pozwala spółkom rodzinnym korzystać w większym stopniu z długu dzięki zwiększonej pojemności zadłużeniowej, a jedną z istotnych przesłanek wyboru długu jako źródła finansowania działalności mogą być korzyści związane z zachowaniem kontroli.(abstrakt oryginalny)

Literature on family firms financial management provides a thesis that founders of family firms - who usually do not hold well diversified portfolios - can use corporate diversification as a substitute for individual portfolio diversification. Such a view suggests that the main rationale for corporate diversification by family firms is risk mitigation. Our research does not support this view. We find no evidence for public family firms being more diversified that public non-family firms. However, we find a strict relation between corporate diversification and capital structure. Diversified family firms use more debt than singlesegment family firms. Moreover, in our sample among all diversified firms family firms use more debt than diversified non-family firms. Upon these results we propose a hypothesis that family firms use diversification to increase their debt capacity which eventually helps them simultaneously raise capital and remain control.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson R., Reeb D., Founding - family ownership, corporate diversification, and firm leverage, "Journal of Law and Economics" 2003, nr 46.
 2. Ampenberger M., Schmid D., Achleitner A., Kaserer C., Capital structure decisions in family firms - empirical evidence from a bank - based economy, CEFS Working Paper Series 2009, nr 5.
 3. Berger P.G., Ofek E., Diversification's effect on firm value, "Journal of Financial Economics" 1995, vol. 37.
 4. Comment R., Jarrell G., Corporate focus and stock returns, "Journal of Financial Economics" 1995, vol. 37.
 5. Croci E., Doukas J., Gonenc H., Family control and financing decisions, Working Paper 2011.
 6. Ellul A., Control motivations and capital structure decisions, Working Paper. Indiana University, 2008.
 7. La Rocca M., La Rocca T., Gerace D., Smark C., Effect of diversification on capital structure, "Accounting & Finance" 2009, vol. 49.
 8. Lewellen W., A pure financial rationale for the conglomerate merger, "Journal of Finance" 1971, vol. 26, no. 2.
 9. Myers S.C., Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, vol. 5.
 10. Schmid D., Ampenberger M., Kaserer C., Achleitner A., Family firms, agency costs and risk aversion- empirical evidence from diversification and hedging decisions, CEFS Working Paper Series 2008, nr 13.
 11. Singh M., Davidson W. III, Suchard J., Corporate diversification strategies and capital structure, "Quarterly Review of Economics and Finance" 2003, vol. 43.
 12. Stein J.C., Internal capital markets and the competition for corporate resources, "Journal of Finance" 1997, vol. 52.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu