BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baraniecka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Logistyczna obsługa klienta a wartość przedsiębiorstwa
The Logistic Customer Service in Relation to Value of Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 263-275, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Logistyka, Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Logistyczna obsługa klienta
Logistics, Customer service, Customer service strategy, Logistics customer service
Note
streszcz., summ..
Abstract
Logistyczna obsługa klienta, w przeciwieństwie do obsługi marketingowej, postrzegana jest stereotypowo jako źródło kosztów i problemów przedsiębiorstw. Takie podejście wynika głównie z błędnego rozumienia pojęcia obsługi logistycznej. Tymczasem w tym procesie logistycznym tkwi olbrzymi potencjał generowania wartości, tak dla przedsiębiorstwa, jak również jego klienta. W referacie autorka przybliża istotę logistycznej obsługi klienta i wskazuje na procedurę jej projektowania, gwarantującą większą efektywność i skuteczność działań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Logistic customer service, in contrast with the marketing service, is perceived stereotypically as the source of costs and problems of enterprises. Such an approach results mainly from incorrect understanding comprehending the logistic service. Meanwhile an enormous potential of generating the value lies in this logistic process, so for the enterprise, as well as his customer. In the paper the author is moving the being of the logistic customer service closer and he is pointing at the procedure of for her designing, guaranteeing the greater effectiveness and efficiency of action in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baraniecka A.: Efficient Consumer Response - ECR. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005.
  2. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, 2000.
  3. Kaplan S.R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Krakow 2000.
  4. Kempy D.: Logistyczna obsługa klienta, PWE 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu