BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziewanowska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza lojalności klienta badana przez pryzmat doświadczeń zakupowych w sieciach handlowych
Customer Loyalty in the Context of Customer Shopping Experience in Retail Chain Stores
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 277-288, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Lojalność klientów, Marka, Sieci handlowe
Customer loyalty, Brand, Chain stores
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule można wyróżnić dwie zasadnicze części. Cześć pierwsza stanowi zarys teoretyczny prezentujący zmiany, jakie w ostatnich czasach zaszły po stronie ponowoczesnego konsumenta i które wymusiły pewne dostosowania działań przedsiębiorstw. Firmy starają się dotrzeć do nabywców ze swoimi markami w nowy, bardziej zintensyfikowany sposób - a mianowicie poprzez kreowanie doznań i doświadczeń. Druga część artykułu prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na klientach sieci handlowych, w którym podjęto próbę określenia poziomu ich lojalności oraz zidentyfikowania kluczowych doznań, jakie towarzyszą procesowi zakupowemu. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. Part one presents a theoretical overview of the changes that have occurred in recent times on the side of a postmodern consumer and thus, have necessitated some adjustments to business operations. Companies are trying to reach out to customers with their brands in a new, more intensified way - namely through the creation of experiences. The second part of the article presents the results of the research done among customers of retail chain stores. The purpose of the research was to determine the level of customer loyalty and key experiences that accompany purchasing process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Caruana A., Fenech N., The effect of perceived value and overall satisfaction on loyalty: A study among dental patients, Journal of Medical Marketing, 2005; 5, 3.
 2. Cova B., Community and consumption. Towards a definition of the "linking value‟ of product or services, "European Journal of Marketing" 1997, 31, 3/4.
 3. Cova B., Cova V., Tribal marketing. The tribalization of society and its impact on the conduct of marketing, "European Journal of Marketing" 2002, 36, 5/6.
 4. Drugus L., Experience based management - a post / trans / modern vision, Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacau 2005.
 5. Griffin J., Lowenstein M.W., Customer WinBack. How to Recapture lost Customers - and Keep Them Loyal, Jossey-Bass, San Francisco 2001.
 6. http://sjp.pwn.pl/szukaj/do%C5%9Bwiadczenie.
 7. http://www.fashion-era.com/punks_fashion_history1.htm#Anti%20Fashion%20- %20Torn%20Fashion%20Becomes%20Punk%20Fashion.
 8. Luarn P., Lin H., A customer loyalty model for e-service context, Journal of Electronic Commerce Research, 2003; 4, 4.
 9. Olins W., O marce, Instytut marki polskiej, Warszawa 2004.
 10. Oliver R.L.., Whence consumer loyalty?, Journal of Marketing, 1999, 63.
 11. Olsen S.O., Comparative evaluation and the relationship between quality, satisfaction, and repurchase loyalty, Journal of the Academy of Marketing Sciences; 2002; 30, 3.
 12. Pine II B.J., Gilmore J.H., The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business is a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 13. Reichheld F.F., The Ultimate Question, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 14. Roberts K.. Lovemarks - the future beyond brands; second, expanded edition, published in the United States by Power House Books, 2005.
 15. Schmitt B.H., Experiential Marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, relate to your company and brands, The Free Press, New York 1999.
 16. Uncles M.D., Dowling G.R., Hammond K., Customer loyalty and customer loyalty programs, The Journal of Consumer Marketing; 2003; 20, 4/5.
 17. Yang Ch.Y., The study of repurchase intentions in experiential marketing - an empirical study of the franchise restaurant, International Journal of Organization Innovation 2009, 2, 2.
 18. www.experientialmarkeitngforum.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu