BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie ryzykiem w praktyce polskich przedsiębiorstw
Risk Management in Practice of Polish Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 313-321, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zintegrowane
Risk, Risk management, Integrated management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, kryzys oraz większa doza niepewności niż ryzyka podczas podejmowania decyzji wskazują na potrzebę zarządzania ryzykiem. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: które ryzyka w polskiej rzeczywistości gospodarczej mają znaczenie dla prowadzonej przez firmy działalności? Czy firmy zarządzają nimi? Jeżeli tak, to kto to robi w firmie i w jaki sposób? No i ostatnie pytanie: czy podejście polskich przedsiębiorców do ryzyka różni się od podejścia przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych?(abstrakt oryginalny)

Dynamic changes in the business environment, the crisis and the fact that when making decisions uncertainty is greater than risk, show the need for risk management. This article aims to answer the questions: which risks in the Polish economic reality are important for the activities carried out by companies? Do companies manage them? If so, who in the company is doing it and how? And, the last question: does the approach of Polish entrepreneurs to risk differ from the approach of companies in highly developed countries?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berinato S., Zarządzanie ryzykami, "CIO Magazyn Dyrektorów IT" 2005, nr 2, http://cio.cxo.pl/artykuly/ 46507.html (odczyt 09.03.2011).
  2. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu, WIG-PRESS, Warszawa 2001.
  4. Kasiewicz S., Kurkliński L., Świerżewski Ł., Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem, http:// www.hbrp.pl/news.php? id=111&PHPSESSID=fb3526fb73e9082118a6e7368264f5bb (odczyt 09.03.2011).
  5. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
  6. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
  7. Słobosz J., Ziomko R., Jak polskie firmy zarządzają ryzykiem?, www.polrisk.pl/index.php/pl/content/download/ 1128/7902/file/Zarzadzanie 20ryzykiem 20w 20firmach 20w 20Polsce% 2520- 20komentarze 20ekspertow 20Aon.pdf (odczyt 09.03.2011).
  8. Słobosz J., Ziomko R., Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska, Aon Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
  9. Zarządzanie ryzykiem w Polsce. Badanie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, MARSH 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu