BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudzik Jacek
Title
Zdolność kredytowa jako miara wiarygodności finansowej podmiotu gospodarczego
Creditworthiness as Measure of Enterprise's Financial Liab1lity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 49-54
Keyword
Zdolność kredytowa, Wiarygodność, Finanse
Credit capacity, Credibility, Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
We współczesnym biznesie istnieją obszary, często trudno mierzalne, które mogą zadecydować o sukcesie lub porażce nawet najpotężniejszego przedsiębiorstwa. Jednym z tych obszarów jest wiarygodność finansowa. Jej subiektywizm, trudność kwantyfikacji powoduje, iż wiele przedsiębiorstw nie podejmuje się określenia wiarygodności lub też robi to w sposób intuicyjny, bez racjonalnych podstaw. Jedną z miar wiarygodności finansowej może być zdolność kredytowa. Wprawdzie nie zagwarantuje nam pewności transakcji, ale może być podstawą w połączeniu z innymi miarami wyboru najwłaściwszego partnera biznesowego. (abstrakt oryginalny)

Modern business contains difficult measured areas what could decide about success or loss even biggest enterprise. One of this area is financial liability. Its subjectivism, problems with quantification is reason not to measure financial liability of busines partner. Even if does that do used intition without rational base. One of a measurements of financial liability is creditworthiness. A credit worthiness doesn't guarantee us certainty of transaction, but it could be base common to other measurements of choice the best business partner. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu