BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Controlling a budowanie zaufania do jednostek samorządu terytorialnego
Controlling and Confidence to Local Goverment Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 147-160, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Controlling, Zaufanie, Zarządzanie, Samorząd terytorialny, Budowanie zaufania
Controlling, Trust, Management, Local government, Confidence building
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej podaży usług społecznych przy ograniczonych środkach finansowych, którymi dysponują w ramach budżetu. Jednym z narzędzi, który może wspierać proces świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego może być controlling. Zastosowanie narzędzi controllingu może efektywnie podnosić jakość świadczonych usług i podnosić poziom zaufania do JST. Jednocześnie wysoki poziom zaufania do JST może ułatwić świadczenie usług i jakość życia mieszkańców danej wspólnoty terytorialnej. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is analysis of dependences between controlling and confidence to local government units. Controlling is presented as method of building confidence. Local government units using controlling can improve quantity of public services. The best quality of provided public services builds confidence to local goverment units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek P. Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 2. Borowiec L. Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 3. Borowiec L. Możliwość implementacji rachunkowości zarządczej w administracji samorządowej w. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 122, Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. Nowak E., Nieplowicz M.
 4. Bourdieu P. "The form sof Capital" 1985.
 5. Coleman J.S."Social Capital In the Creation of Human Capital , American Journal of Sociology , Vol. 94.
 6. Frączkiewicz, Frączkiewicz, Rachunkowość zarządcza i controlling w jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe AE 1085, Wrocław, 2005.
 7. Frykowski M.: Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi" Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 8. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 9. Hirsch D. Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/tztqkcsoe883y0m4vm41519rccrmbu.pdf.
 10. Kożuch A. Bariery wprowadzenia controllingu w jednostkach samorządu terytorialnego, [w] Krukowski K. (red.)Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2006.
 11. Majchrzak M., Rydzewska-Włodarczyk M., Wykorzystywanie instrumentów rachunkowości zarządczej w controllingu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 122, Nowak E., Nieplowicz M.(red.) Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami.
 12. Niewęgłowski A., Controlling w jednostkach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe US nr 426, Szczecin 2006.
 13. Przygodzki Z.: Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 14. Stuglik J. Controlling w jednostkach administracji publicznej, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1080 , Wrocław 2005.
 15. Sztompka P. Zaufanie fundament społeczeństwa, Znak Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu