BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza oczekiwanego okresu przewagi konkurencyjnej na przykładzie spółek z sektora chemicznego notowanych na GPW SA w Warszawie
Analysis of Expected Competitiye Advantage Period on the Example of Companies From Chemicals Prodlction Sector Listed at Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 55-68, Tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Giełda, Giełda papierów wartościowych
Stock exchange, Stock market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Okres tworzenia wartości jest jednym z czynników wartości, który determinuje horyzont prognozy w wycenie, a wynika bezpośrednio z możliwości utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe W pewnym skończonym okresie czasu, jest ono determinowane przez wiele czynników. W artykule zaprezentowano model mający na celu oszacowanie pośredniego rynkowego okresu przewagi konkurencyjnej (MICAP) oraz przetestowano możliwości jego zastosowania i interpretacji rynkowych oczekiwań co do perspektyw utrzymania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG Chemia. (abstrakt oryginalny)

Value duration is one of the value drivers that dctcnnines forecasting horizon in the valuation, and tliat directly reflccts the possibilities of maintaining the competitive advantage of a company. Maintaining this advantage over competitors is possible in the limited period of time and it is deter- mined by many factors. In this paper a model aiming at estimating market-implied competitive ad- vantageperiod(MICAP) has been presented. It has been tested on the example of publie companies from chemicals production sector listed on the Warsaw Stock Exchange, that belong to WIG Chemia stock index. Results of analysis have been interpreted in order to define market expectations of per- spectives of maintaining the competitive position of those companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bennett-Stewart III, G.: The Quest for Value, Harper Collins, New York 1991.
 2. Cassia L., Plati A., Vismara S.: Eąuity valuaiion using DCF: A theoretical analysis of the long term hypotheses, Investment Management and Financial lnnovations, vol. 4, issue 1, 2007.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości Firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Damodaran A.: Damodaran on Va!uation, 2nJ edition, John Wiley & Sons Inc., New York 2006.
 5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
 6. Hax A.C., Majluf N.S.: Strategie Management. An Integrative Perspective, Prentice-Hall, Inc. New Jersey 1984.
 7. Mauboussin M., Johnson R: Competitive Advantage Period: The Neglected Value Driver, Financial Management, Vol. 26, No. 2, Summer 1997.
 8. Miller M., Modigliani F.: Dividendpolicy, growth and the valuation ofshares, The Journal of Business, październik 1961.
 9. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy war¬tości strategicznej, ODKK Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 10. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 11. Rappaport A.: CFOs andstategists: forging a common framework, Harvard Business Review, maj- czerwiec 1992.
 12. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 13. Rekomendacje giełdowe publikowane przez Millennium Dom Maklerski SĄ w dostępie internetowym - baza ISI Emerging Makets Polska Research Information - dla spółek Ciech SA, Synthos SA, Puławy SA, ZA Tarnów SA, Police SA.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu