BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Dylematy oceny strategii finansowych na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych w latach 2006-2008
Dilemmas of Evaluation Financial Strategy in Polish Construction Industry in 2006-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 109-118, Rys., tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Strategia finansowa, Budownictwo, Przedsiębiorstwo
Financial strategy, Construction sector, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono metodykę identyfikacji strategii finansowej. Następnie wykorzystano ją do określenia strategii w 25 przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2006-2008. W oparciu o przeprowadzone badania zagregowano wyniki i sformułowano postulaty pod adresem udoskonalania metodyki identyfikacji strategii finansowych. (abstrakt oryginalny)

In this paper methodology of identification financial strategy is presented. In the empirical part it is used to dcfine financial strategy in 25 Polish construction companics in 2006-2008. Based on the aggregated results of the studies the suggestions at improving the methodology are given. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005.
  2. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnicka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna 2006.
  4. Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
  5. Łukasik G.: Metody oceny struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 2, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2000.
  6. Nawrot W.: Teorie finansowania firm i ich odniesienie do polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista", 2007, nr 1.
  7. Tokarski A.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  8. Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
  9. Zadora H., Wawiernia A., Zieliński M.: Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
  10. Zalewski H.: Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu