BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Durasiewicz Edyta
Title
Znaczenie sezonowości wpływów finansowych dla płynności i opłacalności produkcji przedsiębiorstw energetyki cieplnej
The Importance of Financial Revenues Seasonality for Liquidity and Profitability of Heat Energy Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 119-126, Rys., tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Sezonowość, Płynność finansowa, Przedsiębiorstwo, Energetyka cieplna
Seasonal character, Financial liquidity, Enterprises, Thermal energetics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy dokonano oceny znaczenia sezonowości wpływów finansowych dla płynności i opłacalności produkcji przedsiębiorstw energetyki cieplnej z województwa mazowieckiego w latach 2004-2008. Stwierdzono, że sezonowość sprzedaży wyraźnie negatywnie wpływa na płynność przedsiębiorstw i opłacalność produkcji.(abstrakt oryginalny)

The paper assesses the importancc of seasonal effects for the financial liquidity and profit- ability of enterprises of the thermal energy of Mazowsze region in the years 2004-2008. It was found that seasonal sales significantly affected the liquidity and profitability of those enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 2. Czekaj J., DreslerZ.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 3. Energetyka cieplna w liczbach, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa 2009.
 4. Henderson J.W., Maness T.S.: The Finencial Analysts Deskbook a Cash f Iow Approach to Liąuidity, Van Nostrand Reinhold, New York 1989.
 5. Kowalczyk J.: Zintegrowany pomiar płynności i rentowności, "Wiedza i Praktyka", "Doradca Dyrektora Finansowego" 2003, nr 17.
 6. Kuźniak R.: Ograniczenia analizy wskaźnikowej, "Rachunkowość" 2001, nr 8.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., tom 1.
 8. Weresa M.A.: Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Polska, Raport o konkurencyjności 2007.
 9. Szostak M.: Udział państwowych BIZ w "prywatyzacji" telekomunikacji i sektora energetycznego, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 10. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu