BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudawska Iga (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Tworzenie wartości w relacji pacjent-usługodawca - spojrzenie z perspektywy marketingu
Creating Value in Patient-Provider Relationship - Marketing Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 353-362, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Usługi medyczne, Relacje z klientami, Opieka zdrowotna, Marketing relacji
Value creation, Medical services, Relationships with customers, Health care, Relationship marketing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Postępująca ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca, trwająca nieprzerwanie co najmniej od 1997 roku skłania do refleksji nad kwestią kształtowania wartości w tytułowym związku. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja nad alternatywnymi regułami tworzenia tej wartości poprzez dodawanie korzyści lub minimalizację obciążeń dla pacjenta. Autorka przyjmuje przy tym perspektywę marketingową. (abstrakt oryginalny)

Economization of patient-provider relationship, which has been developed at least since 1997, makes the researchers consider the issue of relationship value and its creation. The aim of this paper is to discuss the rules of shaping patient-provider relationship value. The alternative strategies refer to adding benefits or reducing costs for patients. The author considers theses issues from marketing perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ettinger W.H., Jr., Consumer perceived value: the key to successful business strategy in the healthcare marketplace, "Journal of the American Geriatrics Society" 1998, Vol. 46, Part 1.
 2. Heszen-Niejodek J., Rozwój zastosowań psychologii do obszaru zdrowia i choroby, "Przegląd Psychologiczny" 1991, nr 1.
 3. Joby J., A dramaturgical view of the health care service encounter, "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No. 9.
 4. Joby J., Improving quality through patient-provider communication, "Journal of Health Care Marketing" 1991, Vol. 11, Issue 4.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 6. MacStravic R.S., Creating consumer loyalty in healthcare, Health Administration Press, Chicago 1999.
 7. Mudie P., Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, PWE, Warszawa 1998.
 8. Newsome P., Wright G., A review of patient satisfaction, "British Dental Journal" 1999, Vol. 186, No. 4.
 9. O'Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994.
 10. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 roku (Dz.U. ,Nr 92, poz. 1045) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 roku (Dz.U., Nr 12, poz. 94) Tom VIII, Działy 30-99, Warszawa 2001.
 11. Tomas G., Hult M., Lukas B.A., Classifying health care offerings to gain strategic marketing insights, "Journal of Services Marketing" 1995, Vol. 9, No. 2.
 12. Upton L.R., Consumer-driven health care marketing, "Managed Care Quarterly" 1997, Vol. 5, No. 1.
 13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118, poz. 989).
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 15. William B., Patient satisfaction: a valid concept?, "Sociological Science of Medicine" 1994, No. 38.
 16. World Health Organization. Constitution, WHO, Geneva 1960.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu