BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schulz Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ocena relacji przedsiębiorstwa z klientami na podstawie wskaźnika LTV
Evaluation of Relations Between Company and Clients Based on LTV Indicator
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 363-372, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Relacje z klientami, Wartość życiowa klienta, Marketing relacji, Badanie satysfakcji
Relationships with customers, Lifetime Value (LTV), Relationship marketing, Satisfaction research
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ocena stanu relacji przedsiębiorstwa z klientami jest zadaniem złożonym, które wymaga zastosowania kompleksowych badań marketingowych. Niezbędne są badania zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które dotyczą oceny satysfakcji i wizerunku przedsiębiorstwa Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i sposobów wykorzystania wskaźnika LTV, który w przystępny sposób pozwala na kompleksową ocenę wielu czynników wpływających na stan relacji przedsiębiorstwa z klientami. (abstrakt oryginalny)

The evoluation of relations between the company and clients is very complicated task that require usage of complex marketing reaserch. It is necessary to use quantitative reaserch as well as qualitative, that are connected with evaluation of satisfaction and companies' effigy. The aim of the article is to present the essence and selected aspects of the implementation of LTV indicator, that let to evaluate many factors influencing on relations between company and clients in very intelligible wa. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bazarnik J., Wartość życiowa klienta, Modern Marketing, 3/2001.
  2. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Hall H., Satysfakcja konsumenta jako przedmiot badań marketingowych, W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego"Ekonomiczne Problemy Usług" nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  4. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
  5. Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
  6. Schulz M., Ocena efektywności działań marketingowych na podstawie wskaźnika wartości życiowej klienta na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, W: Handel wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
  7. Schulz M., LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie zakładów ubezpieczeń, W: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, Cześć 2, pr. zb. pod red. P. Chrzana, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
  8. Styś A., Styś S., Lojalność w marketingu - postrzeganie, znaczenie, uwarunkowania, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny, czerwiec 2007.
  9. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu