BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwach
Determinants and Barriers of Applying the Customer Lifetime Value Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 385-396, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Relacje z klientami, Zarządzanie wartością, Wartość klienta, Zarządzanie marketingowe
Relationships with customers, Value management, Customer value, Marketing management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wobec wzrostu popularności koncepcji zarządzania wartością klienta zarówno w środowisku akademickim jak i wśród praktyków, pojawiła się potrzeba identyfikacji warunków jej prawidłowego stosowania. W artykule zaprezentowano próbę identyfikacji uwarunkowań i barier stosowania tej koncepcji oraz przedstawiono implikacje dla przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

In view of the increased popularity of the customer lifetime value management conception both in the academic environment and among practitioners, there is a need to identify the conditions of its right application. The article attempts to indicate the determinants and barriers of applying the conception as well as presents some implications for future research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Awdziej M., Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, "Marketing i Rynek", 7/2007.
 2. Bell D i in.., Seven Barriers to Customer Equity Management, "Journal of Service Research", Volume 5, No. 1, August 2002.
 3. Blattberg R., Getz G., Thomas J., Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna 2004.
 4. Dobiegała-Korona B., Polskie firmy uczą się orientacji na klienta, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2010-styczeń 2011.
 5. Dobiegała-Korona B., [w druku], Wycena wartości klienta.
 6. Dobiegała-Korona B., [w druku] Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce.
 7. Doligalski T., Wartość a rentowność klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, (red.) B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 8. Gupta S., Lehmann D., Customers as Assets, "Journal of Interactive Marketing", nr 17 (1).
 9. Gupta S., Lehmann D., Stuart J., Valuing Customers, "Journal of Marketing Research", pp. 7 -18, February 2004.
 10. Gupta S., Zeithaml V., Customer Metrics and Their Impact on Financial Performance, "Marketing Sciencie", November 1, 2006.
 11. Jackson D., In Quest Of The Grail: Breaking The Barriers To Customer Valuation, "Direct Marketing", Mar 1992; 54, 11.
 12. Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Kumar V., Morris G., Measuring and Maximizing Customer Equity: a Critical Analysis, "Journal of the Academy of Marketing Science" (2007).
 14. Rust R., Lemon K.N., Zeithaml V.A., Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy, "Journal of Marketing", nr 68, 2003.
 15. Rust R., Moorman C., Bhalla G., Zmiana podejścia do marketingu, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2010-styczeń 2011.
 16. Villanueva J., Hanssens D.M., Customer Equity: Measurement, Management and Research Opportunities, Foundations and Trends in Marketing, Vol 1, nr 1 (2007) 1- 95.
 17. Venkatesan R., Kumar V., A Customer Lifetime Value Framework for Customer Selections and Resource Allocation Strategy, "Journal of Marketing", nr 68 (4), 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu