BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Umowa stowarzyszeniowa Chile z Unią Europejską i jej konsekwencje dla polsko-chilijskiej wymiany handlowej
Association Agreement Between the EU and Chile and its Consequences for Polish-Chilean Trade Relations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 389-401, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Handel, Umowa międzynarodowa, Wymiana handlowa
Trade, International agreement, Trade exchange
Note
summ.
Country
Chile
Chile
Abstract
Artykuł odnosi się do fenomenu proliferacji międzyregionalnych umów handlowych w ramach międzynarodowego reżimu handlowego. Duża część tych porozumień była i jest podpisywana między krajami rozwijającymi się, tworząc zinstytucjonalizowaną podstawę do rozwoju coraz bardziej kompleksowych relacji handlowych Południe-Południe. Są jednak i takie umowy międzyregionalne, które wynikają z konsekwentnie realizowanych strategii otwarcia na współpracę z krajami rozwiniętymi, co potwierdza siatka porozumień zawartych przez Chile. Umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską - omówiona w pierwszej części artykułu - ma więc także określone konsekwencje dla ewolucji wymiany handlowej tego kraju z Polską, co zostało przedstawione w drugiej części rozważań.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the phenomenon of proliferating cross-regional trade agreements within the international trading regime. A significant share of these agreements was and still is signed between developing countries creating a legal and institutional framework for the development of the increasing complexity of South-South trade relations. However, among them there are also cross-regional agreements resulting from coherent strategies aimed at opening up national economies for cooperation with developed partners. This can be especially proved by the case of Chile and its RTA network. The association agreement with the European Union - covered in the first part of the paper - exerts thus a particular impact on the evolution of trade relations with Poland, which is the issue presented in the second part of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part.
 2. Azzopardi T., Diversifying Chile's Exports, "Business Chile Magazine", 2.01.2012, www. businesschile.cl/en/content/diversifying-chile%E2%80%99s-exports.
 3. Baldwin R., Big-Think Regionalism: A Critical Survey, w: Regional Rules in the Global Trading System, red. A. Estevadeordal, K. Suominen, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 4. Crawford J.A., Fiorentino R.V., The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, Discussion Paper No. 8, World Trade Organization, Geneva 2005.
 5. Davey W.J., A Model Article XXIV: Are There Realistic Possibilities to Improve it?, w: Preferential Trade Agreements. A Law and Economic Analysis, red. K. Bagwell, P. Mavroidis, Columbia Studies in WTO Law and Policy, Cambridge University Press, New York 2011.
 6. Ferrantino M.J., Policy Anchors: Do Free Trade Agreements and WTO Accessions Serve as Vehicles for Developing-Country Policy Reform?, w: Is the World Trade Organization Attractive Enough for Emerging Economies? Critical Essays on Multilateral Trading System, red. Z. Drabek, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
 7. http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx.
 8. http://trade.ec.europa.eu.
 9. Krishna P., The Economics of PTAs, w: Bilateral and Regional Trade Agreements. Commentary and Analysis, red. S. Lester, B. Mercurio, Cambridge University Press,Cambridge 2009.
 10. Meller P., The Chilean Trade Liberalization and Export Expansion Process 1974-90, w: Trade Policy and Industrialization in Turbulent Times, red. G.K. Helleiner, Routledge, London 1994.
 11. Pauwelyn J., Legal Avenues to 'Multilateralizing Regionalism': Beyond Article XXIV, w: Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System, red. R. Baldwin, P. Low, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 12. Pomfret R., Regional Trade Agreements and WTO Membership: Substitutes or Complements?, w: Is the World Trade Organization Attractive Enough for Emerging Economies? Critical Essays on Multilateral Trading System, red. Z. Drabek, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.
 13. Stallings B., Chile: A Pioneer in Trade Policy, w: Competitive Regionalism. FTA DiffuDiffusion in the Pacific Rim, red. M. Solis, B. Stallings, S.N. Katada, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009.
 14. Wehner L., Power, Governance, and Ideas in Chile's Free Trade Agreement Policy, GIGA Working Papers No. 102, May 2009.
 15. WTO, Association Agreement between the European Communities and Chile. Communication from the Parties, WT/REG164/4, 23.06.2005.
 16. WTO, EC-Chile Interim Agreement. Notification from the Parties, WT/REG164/N/1, 18.02.2004.
 17. WTO, Examination of the Interim Agreement between the EC and Chile, WTO/REG164/ M/1, 6.10.2005.
 18. WTO, Notification Pursuant to Article V:7 of the General Agreement on Trade in Services, S/C/N/360, 1.11.2005.
 19. WTO, Trade Policy Review Body, Trade Policy Review. Report by Chile, WT/TPR/ G/220, 2.09.2009.
 20. WTO, World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence, Geneva 2011.
 21. www.intracen.org/exporters/trade-statistics.
 22. www.mg.gov.pl.
 23. www.nettg.pl.
 24. Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.
 25. Ziegler N., The Political Economy of International Trade Negotiations, Tectum Verlag, Marburg 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu