BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Czynniki wpływające na pozyskiwanie kapitału własnego
Factors Affecting Issue of Common Stock
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 427-438, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kapitał własny, Struktura kapitału
Ownership capital, Capital structure
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zostały przedstawione i omówione wyniki badania, mającego na celu identyfikację, które ze wskazywanych przez teorię determinant decyzji o pozyskaniu kapitału własnego są ważne w ocenie osób zarządzających finansami w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce. Nawiązano m.in. do głównych teorii struktury kapitału: teorii substytucji, teorii hierarchii źródeł finansowania, teorii sygnałów oraz do ogólnych zasad z zakresu finansów przedsiębiorstw. Badanie oparto na standaryzowanym kwestionariuszu ankiety, wykorzystanym w badaniach światowych. Umożliwiło to omówienie wyników na tle wyników badań obcych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of survey on determinants of the decision about issuing company's common stock. The managers responsible for financial decisions in companies listed on WSE were asked to indicate the most important factors that affected firm's policy concerning common stock. The results were analyzed in comparison with different capital structure theories. Moreover, the results from Poland were also compared to the results of earlier research from USA, Canada, and Europe. The most important factor is if the company's stock price has recently risen so that the price at which the company may sell a new emission is high. It is connected with market timing. The second important is that the common stock is the least risky source of funds. Surprisingly, such factors as using the same amount of equity as is used in other firms in the industry or earning per share dilution were ranked as not important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baker M., Wurgler J., Market Timing and Capital Structure, "Journal of Finance" 2002, vol. 57, nr 1.
  2. Bancel F., Mittoo U.R., Cross-Country determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, "Financial Management", 2004, nr 4.
  3. Brounen D., de Jong A., Koedijk K., Capital structure policies in Europe: Survey Evidence, "Journal of Bank-ing&Finance", 2006, nr 30.
  4. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
  5. Graham J.R., Harvey C.R., The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, "Journal of Financial Economisc", 2001, nr 60.
  6. Korajczyk R.A., Lucas D.J., McDonald R.L., Equity Issues with Time-Varying Asymmetric Information, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1992, vol. 27, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu