BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ropińska Bogumiła (Politechnika Koszalińska)
Title
Wpływ inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na budżet powiatu chojnickiego
Influence of the Investments, Being Co-Financed by the European Union Funds, on the Budget of Chojnice District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 213-224, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Budżet, Fundusze strukturalne, Inwestycje
Budget, Structural funds, Investment
Note
streszcz., summ..
Country
Powiat chojnicki
Abstract
Celem pracy jest analiza wpływu nakładów finansowych na inwestycje, współfinansowane ze środków UE, na zmiany budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 na przykładzie Powiatu Chojnickiego. Dzięki funduszom UE Powiat Chojnicki ma szanse przeprowadzić szereg inwestycji, których realizacja nie byłaby możliwa bez tego wsparcia, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Wzrost wartości zaciąganych kredytów i pożyczek w Powiecie Chojnickim jest ściśle powiązany ze wzrostem nakładów finansowych na inwestycje, w szczególności współfinansowane ze środków UE. Uwarunkowania budżetowe, zwłaszcza w zakresie zaciągania i spłaty kredytów, oraz wyczerpujące się limity środków unijnych powodują, że w najbliższych latach przedsięwzięcia inwestycyjne będą znacznie ograniczone. W latach 2014-2025 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2011 - 2025 nie zaplanowano żadnych nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne, poza przyjętymi, relatywnie niewielkimi, pozostałymi wydatkami majątkowymi jednorocznymi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is showing the influence of the financial resources on investments, co-financed by the European Union Funds, on the budget changes regarding the units of the local government in years 2008-2010 on the example of Chojnice district. Thanks to the EU Funds Chojnice District has the opportunities to conduct variety of investments, completion of which would not be possible without this support, especially in such a short time. The growth in the value of contracted credits and loans in Chojnice District is closely connected with the increased financial resources for investments, in particular those, co-financed by the EU Funds. Budget conditions, especially in the scope of borrowing and repayment the loans, as well as the exhausting limits of the EU Funds cause that the investment projects will be significantly reduced in the coming years. In the years 2014-2025, in accordance with the Long Term Financial Forecast of Chojnice District for the years 2011 - 2025, there were not planned any expenditures concerning the investment projects, apart from relatively small, remaining, annual property expenditures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nowa Ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Praca zbiorowa pod redakcją E. Ruśkowskiego i J.M. Salachny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
  2. Salachny. J M., Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna "wytyczna" konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO od projektu do sprawozdania, Praca zbiorowa pod redakcją J M. Salachny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu