BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Kryzys finansów publicznych w krajach grupy PIIGS
Public Finances Crisis in the Coutries of PIIGS Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 449-459, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Dług publiczny
Financial crisis, Public finance, Public debt
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania
Portugal, Ireland, Greece, Spain
Abstract
Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2007 światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenia się stanu finansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno ucierpiała Grecja, Irlandia oraz Portugalia. Gdyby nie pomoc finansowa z zewnątrz już w 2010 roku Grecja i Irlandia musiałyby ogłosić bankructwo. Celem pracy jest zaprezentowanie przyczyn, które doprowadziły do kryzysowej sytuacji krajów określanych jako PIIGS, skali zjawiska oraz podejmowanych prób ratowania zastanej już sytuacji. (abstrakt oryginalny)

The world economy crisis, started by the collapse of the mortgage market in U.S.A, gave rise to the deterioration of public finances in many European countries. The countries that were exceptionally strongly affected are Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain. Already in 2010, Greece and Ireland would have both had to declare their bankruptcy but for the external financial aid. The purpose of the present paper is to demonstrate the causes that gave rise to the critical situation of the countries referred to as PIIGS, the scale of the phenomenon and the measures taken to improve the given situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielecki J., Plan Irlandii nie uspokaja rynków, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 229.
 2. Chojna-Duch E., Grecki pat, "Rzeczpospolita" 2010, nr 123.
 3. Górniewicz G., Metody redukcji zadłużenia zagranicznego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 4. Gruszecki T., Lekcja Hiszpanii, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 05.
 5. http://news.money.pl/artykul/prasa;grecja;uratowana;ale;nie;europa,146,0,616338.html
 6. http://www.gazetafinansowa.pl/index.php/wydarzenia/analizy/3725-grecja-polskaswapy- i-goldman-sachs.html
 7. http://www.parkiet.com/artykul/31,890574_Irlandia___wzor__do_nasladowania__.html
 8. Kowalik F., Gra o sumie zerowej, "Forbes" 2010, nr 08.
 9. Kozieł H., Irlandzkie problemy znowu straszą rynki, "Parkiet" 2010, nr 260.
 10. Kozieł H., Portugalia może liczyć na pomoc Chin, "Parkiet" 2010, nr 260.
 11. Kozieł H., Rozpad strefy euro pomoże europejskim gospodarkom?, "Rzeczpospolita" 2010, nr 160.
 12. Kozieł H., Wraca niepokój o Irlandię, "Rzeczpospolita" 2010, nr 265.
 13. Kozieł H., Z. Reda, Wielka dziura w budżecie Irlandii, "Rzeczpospolita" 2010, nr 230.
 14. Kwiecień Ł, Kryzys - inaczej, strategia - bez zmian, "Magazyn Pioneer Pekao TFI" 2010, nr 1.
 15. Niedziński B., Bailout lub upadek euro, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 223.
 16. Niedziński B., Finanse Irlandii do kontroli, "Dziennik Gazeta2010, nr 250.
 17. 2010, nr 250.
 18. Walewska D., Greckie przyzwolenie na nowe reformy, "Rzeczpospolita" 2010, nr 262.
 19. Walewska D., Wielki kryzys po wielkim boomie, "Rzeczpospolita" 2010, nr 267.
 20. Werner M. , Włoska gospodarka bez reform, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 222.
 21. Wierciszewski M., Irlandia może popsuć nastroje na rynkach, Puls Biznesu" 2010, nr 187.
 22. Woś R., Nowy wspaniały niemiecki ład, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 224.
 23. Woś R., Żółta kartka dla Irlandii, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 166.
 24. Wróbel Ł, Problemy w amerykańskim stylu, "Bank" 2010, nr 4.
 25. Zombirt J., Łatanie greckiej dziury, "Bank" 2010, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu