BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha-Leszko Bogumiła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Możliwości zmniejszania luki rozwojowej polski w Unii Europejskiej i wobec krajów o największym potencjale gospodarczym w perspektywie 2040 roku
Chances of Closing Poland's Development Gap With the European Union and Countries of the Biggest Economic Potential in the Perspective of Year 2040
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 429-442, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prognozy gospodarcze, Konwergencja gospodarcza
Economic forecast, Economic convergence
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza procesu konwergencji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej i w relacji do krajów o największym potencjale gospodarczym w latach 1999-2011 oraz ocena możliwości zmniejszania luki rozwojowej w perspektywie 2040 roku z uwzględnieniem niektórych prognoz do 2060 roku. Z analizy wynika, że Polska w grupie nowych krajów członkowskich UE-9 nie wyróżniła się wysokim tempem zmniejszania luki gospodarczej do 2011 roku, niemniej od 2006 roku nastąpiło duże przyspieszenie procesu konwergencji, wzrost PKB per capita w latach 2005-2011 wynosił 29,7%, a średni wzrost PKB per capita w UE-27 - 4%. Prognozy zmniejszania luki gospodarczej w perspektywie średniookresowej są dla Polski dobre, a po 2020 roku będzie spadać stopa wzrostu PKB. Zdecydowane spowolnienie gospodarcze jest przewidywane po 2040 roku wraz z rosnącym tempem spadku liczby ludności. Istnieje więc realne zagrożenie ponownego wzrostu luki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article contains analysis of the process of Poland's economic convergence with the EU and countries of the biggest economic potential in the years 1999-2011. The author also evaluates the possibilities of diminishing the development gap in the perspective of year 2040 and in some cases 2060. The research showed that Poland didn't stand out within the group of 9 new member states in terms of closing the gap. However since 2006 the convergence process was faster and growth rate of Polish GDP per capita reached 29,7%, while the average growth ratio in the EU-27 was 4%. The mid-term forecasts for Poland are positive, but after 2020 the GDP growth rate will start to decline. More profound slowing down is to take place after 2040 mostly due to a sharp decline in population. So there is a real threat of further deepening the development gap.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białowąs T., Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio H 2012, Vol. XLVI, nr 2.
 2. European Economic Forecast Winter 2013, "European Economy" 2013, No. 1.
 3. Eurostat Database, GDP Per Capita in PPS, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 4. Eurostat Database, Real Gross Domestic Product Per Capita, www.epp.eurostat.ec. europa.eu.
 5. Five Years of an Enlarged EU. Economic Achievements and Challenges, "European Economy" 2009, No. 1.
 6. Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, December 2012.
 7. Jones Ch.I., Time Series Tests of Endogenous Growth Models, "Quarterly Journal of Economics" 1995, Vol. 110, No. 2.
 8. Looking to 2060: Long-term Global Growth Prospects, "OECD Economic Policy Papers" 2012, November, No. 03.
 9. Rapacki R., Próchniak M., The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries, "European Economy - Economic Papers" 2009, No. 367.
 10. Sala-i-Martin X., Regional Cohesion: Evidence and Theories on Regional Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, Vol. 40.
 11. The 2012 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2010-2060), "European Economy" 2012, No. 2.
 12. Quarterly Report on the Euro Area 2006, Vol. 5, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu