BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niszczota Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty niedoważania w międzynarodowych portfelach akcji - porównanie inwestycji w Polsce i w innych krajach grupy wyszehradzkiej
A Comparison of the Determinants of Foreign Bias in Equity Investments Made in Poland and in Other Countries of the Visegrád Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 457-467, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inwestycje międzynarodowe, Analiza danych, Akcje
International investment, Data analysis, Shares
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zbadania, czy czynniki ograniczające obecność spółek w międzynarodowych portfelach akcji (powodujące ich niedoważanie) działają z tą samą intensywnością przy podejmowaniu inwestycji w Polsce jak w reszcie krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Uzyskane wyniki sugerują istnienie statystycznie istotnych różnic w sposobie oddziaływania wielu czynników, świadczących o lepszej pozycji polskich spółek względem spółek z innych krajów regionu. Z badań wynika, że inwestycje portfelowe w Polsce postrzegane są jako mniej ryzykowne i w mniejszym stopniu obciążone asymetrią informacyjną. Sugerują także zwiększone zainteresowanie spółkami polskimi inwestorów pochodzących z państw o odmiennej kulturze narodowej. (abstrakt oryginalny)

In this study we investigate whether the factors that limit the presence of companies in international equity portfolios have the same effect while making investments in Poland and the remainder of countries from the Visegrád Group. The results suggest the existence of various differences and thus we document that Polish companies are generally perceived as more attractive than companies from other countries in the region. Our findings show that portfolio investments in Poland are most likely perceived to be less risky and to a lesser extent affected by informational asymmetries. Moreover, we show a greater degree of interest in Polish companies from more culturally distant countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aggarwal R., Kearney C., Lucey B., Gravity and Culture in Foreign Portfolio Investment, "Journal of Banking and Finance" 2012, No. 36.
 2. Aghion P., Algan Y., Cahuc P., Shleifer, A., Regulation and Distrust, "The Quarterly Journal of Economics" 2010, No. 125.
 3. Beugelsdijk S., Frijns B., A Cultural Explanation of the Foreign Bias in International Asset Allocation, "Journal of Banking and Finance" 2010, No. 34.
 4. Chan K., Covrig V., Ng L., What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide, "The Journal of Finance" 2005, No. 60.
 5. Chinn M.D., Ito H., A New Measure of Financial Openness, "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice" 2006, No. 10.
 6. Croissant Y., Millo G., Panel Data Econometrics in R: The plm Package, "Journal of Statistical Software" 2008, No. 27.
 7. Fidora M., Fratzscher M., Thimann C., Home Bias in Global Bond and Equity Markets: The Role of Real Exchange Rate Volatility, "Journal of International Money and Finance" 2007, No. 26.
 8. Grubel H.G., Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows, "The American Economic Review" 1968, No. 58.
 9. Henningsen A., Estimating Censored Regression Models in R using the censReg Package, University of Copenhagen Working Paper 2011.
 10. Hofstede G.H., Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, London 1980.
 11. Kang J.K., Stulz R., Why is there a Home Bias? An Analysis of Foreign Portfolio Equity Ownership in Japan, "Journal of Financial Economics" 1997, No. 46.
 12. MacKinnon J.G., White H., Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties, "Journal of Econometrics" 1985,No. 29.
 13. Mayer T., Zignago S., Notes on CEPII's Distances Measures: The GeoDist Database, CEPII Working Paper 2011, No. 25.
 14. Tobin J., Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables, "Econometrica" 1958, No. 26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu