BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Mirosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Siemianowska Dominika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zarządzanie kosztami za pomocą zarządzania przez cele na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego X
Cost Management Conducted with the Utilization of Management by Objectives on an Example of Meat Processing Plant
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 343-352, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przez cele
Management, Costs management, Management by objectives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena efektów zarządzania kosztami za pomocą zarządzania przez cele (ZPC) na przykładzie jednego z przedsiębiorstw branży mięsnej z województwa warmińsko-mazurskiego. Badania obejmowały lata 2008 i 2009. Głównym instrumentem zarządzania kosztami jest w badanym podmiocie zarządzanie przez cele. Dzięki zastosowaniu analizy pionowej określono cele wyznaczane do realizacji w różnych obszarach działalności, poziom ich realizacji, a w szczególności przyczyny oraz skutki sukcesów i porażek w zakresie osiągania wyznaczonych celów kosztowych w latach 2008-2009. Mimo że badana jednostka stosuje tradycyjny system rachunku kosztów, jakim jest rachunek kosztów pełnych, to potrafi wdrażać instrumenty pozwalające skuteczniej planować i kontrolować koszty.(abstrakt oryginalny)

The goal of the research was an evaluation of the effects of cost management conducted with the utilization of Management by Objectives (MBO), based on an example of meat processing plant in Warmia and Mazury Voivodeship. The research referred to the years 2008 and 2009. The key cost management tool in the above mentioned plant is MBO. A vertical analysis enabled the identification of the objectives in various areas of activities, their level of accomplishment, and, in particular, the causes and results of the successes and failures in the accomplishment of cost objectives in the years 2008 and 2009. Although the company uses a traditional absorption costing system, it is also capable of implementing the tools that allow for more efficient cost planning and control.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Decenzo D.A., Robbins S.P., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
  3. Piotrowski W., Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Shermerhorn J.R., Zarządzanie: kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008.
  5. Supernat J., Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu