BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna a możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej Polski w handlu usługami
International Competitive Ability and Prospects for Improvement in International Competitive Position of Poland in Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 469-482, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Handel usługami, Konkurencyjność
Services trade, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestię międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki narodowej w handlu usługami tradycyjnymi i nowoczesnymi oraz jej wpływ na pozycję Polski na światowym rynku usług. Następnie zbadano perspektywy poprawy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki narodowej w kontekście bieżących przewag konkurencyjnych oraz możliwości wykreowania nowych.(abstrakt oryginalny)

The first part of the article presents the issue of international competitive ability followed by evaluation of position of Poland in international trade in services. The second part discusses the perspectives for improvement in the context of revealed competitive advantages in traditional services and development of competitive advantages in modern services in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003.
 2. Ciesielska D., Polska jako lokalizacja offshoringu, "CEO Magazyn Top Menedżerów" 2008, październik.
 3. Górecki J., Jasińska M., Szreder T., Polkowski M., Karpiesiuk Ł., Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa 2012.
 4. Nakonieczna-Kisiel H., Nowacka-Bandosz K., Nowoczesne usługi w handlu międzynarodowym, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 5. Kaczmarczyk M., Hit eksportowy, "Forbes" 2012, nr 9.
 6. Masalski J., Otwarcie niemieckiego rynku pracy i usług - nowe możliwości dla polskich firm, w: Portal promocji eksportu ministerstwa gospodarki, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Berlin 2011.
 7. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 8. Misala J., Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty,czynników determinujących i ich analizy, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej nr 309, Warszawa 2012.
 9. Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 10. Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006, Departament Zarządzania Programem Transport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 11. Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
 12. Zawadzki E., Poziom konkurencyjności polskiego budownictwa na tle budownictwa w krajach UE i w krajach CEFTA, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 175, Warszawa, kwiecień 2000.
 13. Woźniak A., Amerykanie lokują pieniądze w Polsce, "Rzeczpospolita" z 25.02.2013.
 14. EU Direct Investment Positions, Breakdown by Country and Economic Activity, Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 15. Exports and Imports of Goods and Services, UNCTADstat, www.unctad.org.
 16. Hourly Labour Costs EU, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 17. International Trade in Services, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 18. International Trade in Goods and Services, UNCTADstat, www.unctad.org.
 19. Value, Shares and Growth of Services Exports and Imports by Service-category, UNCTADstat, www.unctad.org.
 20. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce - 2011, NBP, www.nbp.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu