BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał źródeł finansowania w ocenie zdolności rozwoju JST na przykładzie wybranych dużych miast Polski
Sources of Finance Capital in Valuation of Local Government Entities Development Abilities in Example of Chosen Big Cities of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 273-286, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Źródła finansowania, Analiza wskaźnikowa
Local government, Local government finance, Source of financing, Ratio analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sytuacja finansowa JST jest jednym z czynników wpływających na zdolności rozwoju JST. Tradycyjnie ocena kondycji finansowej JST dokonywana jest za pomocą analizy wskaźnikowej. Interesującym podejściem do oceny jest model "Kapitału źródeł finansowania" zaprezentowanego przez firmę doradczą PwC, który syntetyzuje wyniki badania i prezentuje je za pomocą jednego wskaźnika. (abstrakt oryginalny)

Financial situation of Local Government Entities is one of the factors determining development abilities of LGE. Traditionally valuation of financial conditions is made by ratio analysis. Interesting approach to valuation is "Sources of Finance Capital" model, presented by consulting group PwC, which is synthesizing the results of a research and presents it by only one ratio. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007, s. 55.
 2. Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009, s. 215.
 3. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 20.
 4. Kujawa M., Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, [w:] Finansowanie rozwoju regionalnego, pod red. J. Stacharskiej- Targosz i J. Szostaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 169.
 5. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010, s. 126.
 6. Skoczylas W., Pomiar wyników w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego (w druku).
 7. System Analiz Samorządowych (SAS). Wspólnota 2009 nr 34, s. 6.
 8. "Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej JST w latach 2007-2009", Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010 r.
 9. www.fitchpolska.com.pl.
 10. www.gazetaprawna.pl/serwis/samorzad/ranking_gmin_2010.
 11. www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=227690.
 12. www.pwc.com/pl/pl/wielkie-miasta-polski/index.jhtm.
 13. www.rp.pl/artykul/458476.html.
 14. www.rp.pl.
 15. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu