BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Procesowe podejście do teorii ograniczeń przy ocenie wyników przedsiębiorstw
Process Approach to the Theory of Constraints for the Purposes of Corporate Performance Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 169-179, Rys., tab., bibliogr. poz. 18
Keyword
Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo
Financial performance, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu ukazano związki między rachunkiem kosztów działań i teorią ograniczeń przy ocenie wyników przedsiębiorstwa. Pozornie obie koncepcje wydają się wzajemnie wykluczające, ponieważ rachunek kosztów działań koncentruje się na rzetelnym rozliczaniu kosztów, natomiast teoria ograniczeń jest zorientowana na maksymalizację przerobu. W opracowaniu argumentuje się, że jest zasadne rozważanie obu tych metod łącznie. Krytyczna analiza różnych opinii i przykładów empirycznych pozwoliła ukazać przydatność integracji ABC z TOC przy ocenie wyników. (abstrakt oryginalny)

The paper indicates the linkages betwccn activity-bascd costing and theory of constraints for the purposes of corporate performance evaluation. At first glance thesc two concepts seem to be mutually exclusive, because activity-bascd costing focuses on appropriatc cosl assignment, whereas theory of constraints is concerned with throughput maximization. In the article it was argued that it is possible to consider thesc methods simultaneously. Different empirical examples and opinions were critically analyzed and as a result the usefulness of integration of ABC an TOC was shown from the point of view of performance evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Albright T., Lam M.: Managerial Accounting and Continuous Improvement Initiatives: A Retrospec- tive and Framework, "Journal of Managerial Issues" 2006, vol. 18, nr 2.
 2. Campbell R.J.: Steeling Time with ABCor TOC, "Management Accounting" 1995, vol. 76, nr 7.
 3. CI MA Official Terminology, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 4. Cooper R., Slagmulder R.: Integrating Activity-Based Costing and the Theory of Constraints, "Ma-nagement Accounting" 1999, vol. 80, nr 8.
 5. Demmy S., Talbott J.: Improve Internal Reporting with ABC and TOC, "Management Accounting" November 1998, vol. 80, nr 5.
 6. Dugdale D., Jones C.: Accounting for Throughput: Part 1 - the Theory, "Management Accounting" 1996, vol. 74, nr 4.
 7. Fawcett S.E., Pearson J.N.: Understanding and Applying Constraint Management in Today's Manu-facturing Emńronments, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, nr 3.
 8. Goldratt E.M., Cox J.: The Goal: Excellence in Manufacturing, North River Press, New York 1984.
 9. Goldratt E.M., Cox J.: Cel 1. Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2007.
 10. Goldratt E.M., Cox J.: The Goal, Gower, London 1993.
 11. Holmen J.S.: ABC w. TOC: It's a Matter ofTime, "Management Accounting" 1995, vol. 76, nr 7.
 12. Institutc of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Theory of Constraints (TOC) Management System Fundamentals, Montvale, New Jersey 1999.
 13. Kapłan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Kapłan R.S.: Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research, "The Accounting Review" 1983, vol. 58, nr 4.
 15. McMullen T.B., Jr.: Introduction to the Theory of Constraints (TOC) Management System, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida 1998.
 16. Nita B.: Integracja rachunku kosztów działań i ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 19 (75).
 17. Noreen E., Smith D., Mackey J.T.: The Theory of Constraints and its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington, Massachusetts 1995.
 18. Ruhl J.M.: Managing Constraints, "The CPA Journal" 1997, vol. 67, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu