BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Struktura finansowa podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2004-2009
Business Entities' Financial Structure In Poland in the Period 2004 - 2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 537-548, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Źródła finansowania, Struktura finansowa, Finanse przedsiębiorstwa
Source of financing, Financial structure, Enterprise finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono pojęcie kapitału oraz źródła jego pochodzenia w przedsiębiorstwie. Wskazano różnice w rozumieniu terminu struktura kapitału i struktura finansowa w dostępnych pozycjach literaturowych przedmiotu. Zaprezentowano również czynniki kształtujące strukturę finansową w podmiotach gospodarczych. Następnie analizie poddano strukturę finansową przedsiębiorstw prywatnych działających w Polsce w latach 2004-2009, które zobowiązane były do prowadzenia ksiąg rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

The study discusses the concept of capital, as well as its sources for a company. It also points at the differences in interpretation of capital structure and financial structure in various reference resources. Finally, it shows factors determining financial structure in business entities and analyses financial structure of private companies obliged to maintain bookkeeping records in Poland over a period of 2004 - 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 2. Cwynar A., Cwynar W., Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
 3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 6. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, tom II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 7. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 9. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 10. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU, Warszawa 2010.
 11. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 13. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2001.
 14. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 15. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu