BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywna forma finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Public-Private Partnership as an Alternative Method of the Social Housing Finance in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 549-559, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Mieszkalnictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Źródła finansowania, Kapitał, Budownictwo społeczne
Housing, Housing construction, Source of financing, Capital, Social construction
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie alternatywnej formy pozyskiwania kapitału na budowę niskoczynszowych mieszkań na wynajem przez polskie jednostki samorządu terytorialnego. W artykule postawiono następujący problem badawczy: czy i jeśli tak to dlaczego w polskich miastach potrzebne jest wejście prywatnych inwestorów w obszar budownictwa mieszkaniowego na wynajem dla niezamożnych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the alternative method of obtaining private capital for building low-rental dwellings. The following research problem will be put forward in this article: if and yes why in Polish cities are needed private investors in rental housing for households of modest means. So far Poland has not succeeded in developing a regional housing policy which would meet the needs of low-earning households. Majority of Western European countries solved the problem of availability of dwellings for the less affluent part of society in the 1960s and 1970s by earmarking more than 1 % of GDP per year in the long term to this end. In Poland solving the issue of affordable rental housing is not possible without the government's financial support. For this reason there is an urgent need to create conditions promoting long-term development of social housing by taking advantage of both public and private sources of finance. Therefore, public-private partnership is said to be the most suitable alternative method of financing social housing in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Monografie i Opracowania nr 566, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
  2. Przedsięwzięcia PPP w Polsce - stan marzec 2011 (http://www.centrumppp. pl/templates/download/przedsiewziecia_PPP_w_Polsce_stan_na_marzec_2011.pd f).
  3. Rutkowski J. (red.), Partnerstwo publicznoprywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
  4. Szelągowska A.: Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu, Warszawa 2011, ss. 372-379.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu