BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecka-Głuszak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez zastosowanie koncepcji lean management
Lish Enterprises Through Use of Lean Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 511-526, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Management, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie od strony teoretycznej, ale także empirycznej, wymogów i korzyści z zastosowania lean management. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części teoretycznej przedstawiono pojęcie lean management, główne cechy, zasady wprowadzania, korzyści i wady. W drugiej części, w całości empirycznej, omówiono wyniki badań ankietowych, odpowiedzi menedżerów i specjalistów zajmujących się szczupłym zarządzaniem na temat wpływu tej metody zarządzania na poprawę innowacyjności i konkurencyjności w przedsiębiorstwach na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the theoretical as well as empirical, requirements and benefits of application of Lean Management. The article consists of two parts. The first part presents the theoretical concept of lean management, the main features and rules of implementation, advantages and disadvantages. The second part which is entirely empirical presents results of the survey, the responses of managers, specialists in lean management on the impact of management practices on improvement of innovation and competitiveness in companies on the Polish market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Asiński P., Ciarka P., Grudzewski W.M., Lean management w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiąbiorstwa" 1999, nr 4.
  2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
  3. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  4. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiąbiorstwie, Wrocław 1997.
  5. Liker J.K., Meier D.P., Droga Toyoty. Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2011.
  6. Nogalski B., Walentynowicz P., Wymiary wdra ania lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych, ZN nr 2/2004 Wydziału zarządzania UG, Sopot 2004.
  7. Womack J.P., Jones D.T., Lean thinking - szczup e myślenie, ProdPres.com, Wrocław 2008.
  8. Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
  9. Womack J.P., Jones D.T., Szczupłe rozwiązania, czyli jak przedsiąbiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady lean management,Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010.
  10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu