BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schroeder Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Źródła informacji eksportowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa polskie i z kapitałem zagranicznym na terenie Polski
Export Information Sources Used by Polish Companies and Companies With Foreign Capital in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 527-538, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Eksport, Przedsiębiorstwo, Źródła informacji
Export, Enterprises, Information source
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono wyniki badań wykorzystywania źródeł informacji o rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa polskie oraz zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa z wyłącznym bądź większościowym kapitałem zagranicznym. Analizą porównawczą objęto cztery rodzaje źródeł: wewnętrzne źródła przedsiębiorstwa, kontakty personalne, zewnętrzne źródła drukowane i zewnętrzne źródła dostępne on-line, wraz z określeniem stopnia ich wykorzystania i znaczenia, jakie przedsiębiorstwa przypisują poszczególnym źródłom informacji rynkowej. Z badań wynika, że mimo różnic pod względem zakresu, znaczenia i wykorzystania poszczególnych źródeł informacji, to w porównaniu z wcześniejszymi badaniami polskich przedsiębiorstw są one coraz mniejsze. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the results of studies regarding the use of sources of information about foreign markets by the Polish companies and the companies with foreign capital located in Poland. The comparative analysis covers four categories of sources: internal company sources, personal contacts, external printed sources and external on-line sources. The surveyed companies indicated the extend of their use and the importance of the different sources of information. The results show that despite some existing differences as to the scope and degree of importance of the different sources of information, these differences by referring them to the earlier studies of Polish enterprises become increasingly blurred.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albaum G., Duerr E., International Marketing and Export Management, FT Prentice Hall, Harlow 2011.
  2. Andersen P.H., Listening to the Global Grapevine: SME Export Managers' Personal Contacts as a Vehicle for Export Information Generation, "Journal of World Business" 2006, No. 1.
  3. Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  4. Bartosik-Purgat M., Schroeder J., Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego - wyniki badań polskich eksporterów, w:Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
  5. Craig C.S., Douglas S.P., International Marketing Research, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2005.
  6. Kumar V., International Marketing Research, Prentice Hall, New Jersey 2000.
  7. Raluca M.D., Walliser B., The Process of Export Information Exploitation in French and Romanian Smes, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2011,No. 2.
  8. Mühlbacher H., Leihs H., Dahringer L., International Marketing. A Global Perspective, Thomson Learning, London 2006.
  9. Schroeder J., O stanie badania rynków zagranicznych w przedsi biorstwach przemysłowych, "Handel Zagraniczny" 1988, nr 9-10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu