BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Instytucjonalne wsparcie promocji eksportu uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego
Institutional Support for the Promotion of Polish Arms and Military Equipment Export
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 559-573, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rynki międzynarodowe, Wojsko, Promocja, Sprzęt wojskowy
International market, Army, Promotion, Military equipment
Note
summ.
Abstract
Silne uzależnienie sektora zbrojeniowego od czynników politycznych sprawia, że w procesie komunikacji rynkowej istotne znaczenie mają działania instytucjonalne. Działanie tego typu są prowadzone na różnych poziomach administracji rządowej oraz przez organizacje pozarządowe. Wykorzystanie instytucjonalnego wsparcia promocji eksportu uzbrojenia jest bardzo wyraźnie widoczne w przypadku największych eksporterów USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. Po takie instrumenty coraz częściej sięgają jednak państwa wchodzące na rynek zbrojeniowy, takie jak Brazylia, Korea Południowa czy Turcja. Polskie doświadczenia w instytucjonalnym wspieraniu eksportu uzbrojenia prezentują się skromnie. Sygnałem mogącym świadczyć o zmianie nastawienia jest Branżowy program promocji dla przemysłu obronnego, realizowany w latach 2012-2014 przez Ministerstwo Gospodarki(abstrakt oryginalny)

The specificity of global arms and military equipment market is also reflected in market communication. The strong politicization of the arms industry stimulates activities of institutional character, designed to support the industry as well as promote the export of military products. Institutional solutions are introduced on various levels of state administration and also are offered by numerous non-governmental institutions. The use of institutional support for promotion of arms export is evident in the case of largest global exporters: the US, Russia, Great Britain, France and Germany. It must be noted, however, that such instruments are also employed by the new contenders on the global arms market, such as Brazil, South Korea and Turkey. Polish practice of institutional support for promotion of arms export is rather modest. In this context, the present initiative of Polish Ministry of Economy, namely the 'Sectoral program for promotion of defence industry' in the years 2012-2014, should be viewed as a step in good direction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arms Transfers and Trade - Carter and Regan, www.americanforeignrelations.com.
 2. Demmer U., Neukirch R., Stark H., Merkel's Risky Weapons Export, "Spiegel Online", www.spiegel.de.
 3. Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski. Raport za rok 2010, MSZ Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 4. Feinstein A., The Shadow World. Inside the Global Arms Trade, FSG, New York 2011.
 5. Geheim Operation Samson, "Der Spiegel" 2012, Nr. 23.
 6. International Affairs: Export Promotion, www.governmant.nl.
 7. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 8. Spreen W., Marketing in the International Aerospace Industry, Ashgate, Aldershot 2007.
 9. Thompson L., Obama Makes Arms Sales a Key Tool of U.S. Foreign Policy, "Forbes", www.forbes.com.
 10. Tyagi P., Aerospace and Defence News, "Indian Defence Review" 2013, Vol. 28 (1).
 11. Walat T., Gołąbek wojny. Pokojowa Szwecja sprzedaje najwięcej broni, www.polityka. pl.
 12. Wieliński B.T., Bankrut Europy się zbroi, "Gazeta Wyborcza" z 21.05.2010.
 13. Zachara M., Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 14. www.dcsa.mil.
 15. www.defense.gouv.fr/dga.
 16. www.fxm.se.
 17. www.mg.gov.pl.
 18. www.ukti.gov.uk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu