BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Geograficzna koncentracja upadłości przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski w latach 2007-2010
Geographical Concentration of Insolvency of Enterprises in Poland in Years 2007-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 603-614, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Likwidacja przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Niewypłacalność
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Closing down of business, Economic crisis, Insolvency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Świadomość zmienności procesów gospodarczych jest podstawą do analizy, zarówno w okresie dekoniunktury jak również w czasach stabilności rynków finansowych i przewidywalności zmian koniunkturalnych, nie tylko zjawisk korzystnych dla gospodarki, ale również monitoringu procesów oddziałujących w sposób samoregulacyjny na życie gospodarcze. Do nich w szczególności zaliczyć możemy procesy upadłościowe, które dzięki ustawodawstwie pozwalają dokonywać selekcji przedsiębiorstw będących dłużnikami niewypłacalnymi od jednostek wypłacalnych. Dzięki przepisom prawa upadłościowego i naprawczego podmioty te, po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, objęte są procesami upadłościowymi dokonywanymi w celu likwidacji majątku dłużników i spłaty nieuregulowanych dotychczas zobowiązań, bądź w celu zawarcia układu dłużnika z jego wierzycielami. Intensyfikacja tych procesów w ujęciu geograficznym w Polsce w latach 2007-2010 stanowi przedmiot badań zawartych w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

In The article author presents a comparative analysis of a scale of bankruptcy in period 2007-2010. In research has been used Location Quotient (LQ) based on insolvent and registered enterprises of national economies. In result of research they have been identified highest concentration of insolvency polish provinces. The publication is financed from European Social Fund in as a part of the project " Educators for the elite - integrated training program for PhD students, postdocs and professors as academic teachers at University of Gdansk" within the framework of Human Capital Operational Programme, Action 4.1.1, Improving the quality of educational offer of tertiary education institutions. This publication reflects the views only of the author, and the funder cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antonowicz P.: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce - roczny raport z badań", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, kwiecień 2010.
  2. Antonowicz P.: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2010 r. - raport z badań", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, sierpień 2010.
  3. Antonowicz P.: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010 - 2-letni raport z badań.", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, luty 2011.
  4. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Gilmer R.W., Keil S.R., Hack R. S.: The location quotient and central place theory, Research Paper - Federal Reserve Bank of Dallas, No. 8916, December 1989.
  6. Monitor Sądowy i Gospodarczy (z lat: I.2007-V.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu