BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chęciński Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza wpływu przekształceń własnościowych na rozwój województwa wielkopolskiego
Analysis of the Impact of Ownership Transrormations on Development in Wielkopolska
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 629-640, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja
Ownership transformations, Privatisation
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Referat jest próbą przeanalizowania wpływu przekształceń własnościowych po 20 latach od rozpoczęcia transformacji gospodarczej na rozwój województwa wielkopolskiego. Zasadniczym celem przekształceń własnościowych jest wzrost efektywności wykorzystania majątku, który prowadzi do osiągania lepszych efektów działalności gospodarczej. Konsekwencją zwiększenia efektywności gospodarowania są większe wpływy do budżetów województwa, a te z założenia powinny doprowadzić do rozwoju regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę, taką jak drogi publiczne, czy inne nakłady inwestycyjne itd. Ponadto dążenie do zmiany struktury właścicielskiej powinno również doprowadzić do polepszenia dobrobytu społecznego, wyrażającego się przede wszystkim w zmniejszeniu odsetka bezrobotnych oraz zwiększeniu wypłacanych wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to analyze the impact of ownership transformations, after 20 years from the start of economic transformation, on developement in Wielkopolska. The main goal of privatization is to increase the efficiency of use of property which leads to achieving better buissnes results. The consequence of increasing economic efficiency are more influential to the budgets of the region and these assumption should lead to the development of the region throught investments in infrastructure such as public roads, access to health care, etc. In addition, efforts to change the ownership structure should also lead to an improvement in social welfare expresses primarily in reducing the proportion of unemployed and increasing the wages paid. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Snopek S., Prywatyzacja kapitałowa w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
  2. Kalbarczyk T., Przekształcenia własnościowe w Polsce - metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych(w:) Przedsiębiorstwo w okresie transformacji, pod red. M. Pierzchalskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom 2000.
  3. Kuliński I., Restrukturyzacja finansowa jako wstęp do naprawy przedsiębiorstwa. /W:/ Przedsiębiorstwo w okresie transformacji, pod red. M. Pierzchalskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom 2000.
  4. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2009.
  5. Sobolewski H., Prywatyzacja przedsiębiorstwa. /W:/ Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, pod red. H. Sobolewskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  6. Surdykowski S., Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1990, nr 51, poz. 298 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 1981, nr 24, poz. 122 ze zm.)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu