BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Cegłowski Bartłomiej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zaawansowane techniki planowania należności i zobowiązań handlowych
Adyanced Techniques of Planning of Accounts Receiyable And Accounts Payable
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 322-333, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Planowanie gospodarcze, Należności, Handel, Zobowiązania handlowe
Economic planning, Receivables, Trade, Commercial liabilities
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje często pomijane w literaturze przedmiotu sposoby planowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy opracowania skoncentrowali się na zaprezentowaniu popełnianych w praktyce błędów w procesie planowania przyszłych sald należności i zobowiązań handlowych, które w efekcie prowadzić będą do wyznaczania niewłaściwych sald końcowych środków pieniężnych. Jako remedium przedstawiona została również koncepcja dokładniejszego wyznaczania wskazanych składników kapitału obrotowego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents an important, and usually omitted aspects of planning finance liquidity of the company. The authors of this article concentrate on the presentation of most freąuently made mistakes in planning of value of accounts receivable and accounts payable. They also introduce the method of an accurate planning of this elements of working capital.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  2. Kusak A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  3. Mielcarz P, Wnuczak R: Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego, [w:] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom I, red. M. Sierpińska, Yizja Press&lT, Warszawa 2009.
  4. Pluta W.; Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
  5. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  6. Sierpińska M., Jachna T: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przy¬padków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  9. Wiśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu