BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryzys w strukturze finansowania przedsiębiorstw polskich
Crisis in Financial Structure of Polish Corporations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Struktura kapitału, Kryzys finansowy, Źródła finansowania
Capital structure, Financial crisis, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest prześledzenie zmian w strukturze kapitału przed­siębiorstw polskich oraz próba odnalezienia w niej symptomów kryzysu. Cel ten został osiągnięty, dzięki badaniu empirycznemu źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article presents a survey of changes in the capital structure of polish corporations. The aim of the article was to identify symptoms of a crisis. The author presumes that the fi nancial structure of corporations will be modified as a result of several factors. These factors include more restrictive credit granting by banks, higher trade credit usage and payment problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cudna-Wagner A., Na zapłatą faktury przedsiębiorstwa muszą czekać nawet dwa miesiące, "Rzeczpospolita" 2009, nr 216.
  2. Informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2009, NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2009.
  3. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego,NBP,Warszawa 2009.
  4. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce, red. A. Grat, P. Sobolewski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
  5. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2008, 2007, 2006, 2005, GUS, War­szawa (za odpowiednie lata).
  6. Zawadzka D., Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej. Zeszyty Naukowe nr 549, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu