BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klaus-Rosińska Agata (Politechnika Wrocławska)
Title
Rachunek kosztów działań w zarządzaniu projektami
Activity-Based Costing In Project Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 357-365, Rys., bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zarządzanie projektem, Zarządzanie
Activity Based Costing (ABC), Project management, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie podstawowych założeń rachunku kosztów działań z metodologią zarządzania projektami. Wskazano tu przykładowe narzędzia zarządzania projektami, które - przy wsparciu kalkulacją kosztów opartą o działania - stają się przydatne w procesach planowania oraz kontroli projektów. Dokonano również przeglądu literatury w odniesieniu do rachunkowości zarządczej projektów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to confront the fundamental assumptions of the activity-based costing with the methodology of the project management. They were indicated model tools of the project management, which at backing up with cost calculation based on activities are becoming useful in processes of planning and controlling of projects. They were also checked literaturę positions related to the managerial accounting of projects.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Anderson T.: Activity Based Casting in Project Management, http://pmstudent.com/activity-based-costing-in-project-management/, 2009 (8.02.2010 r.).
 2. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckeigo w Katowicach, Katowice 2002.
 3. Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 4. Klinowski M.: Projekty w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 5. Łada M., Kozarkiewicz A.: Instrumenty współczesnej rachunkowości zarządczej projektów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 12.
 6. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 7. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 8. PMBOK Guide, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, 2000 Edition, Warszawa 2003.
 9. Roztocki N.: The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added System as a Stra¬tegie Management Tool: A Field Study, State University of New York, 2000,
 10. http://www2. newpaltz.edu/~roztockn/detroitOO.pdf (1.05.09).
 11. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu